Problemy prawne w pediatrii

REDAKTOR DZIAŁU Dr n. prawn. Radosław Tymińska, radca prawny

Czy można leczyć niezgodnie z wytycznymi, rekomendacjami lub standardami postępowania?

Radosław Tymiński

Adres do korespondencji: dr n. prawn. Radosław Tymiński e-mail: prawa.lekarza@gmail.com

Pediatr Dypl 2014:18(5):84-86

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza bez znajomości prawa. W cyklu artykułów poświęconych problemom prawnym w pediatrii będę się starał odpowiadać na pytania zadawane mi przez lekarzy pediatrów. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do przesyłania pytań na adres: prawa.lekarza@gmail.com.

Dość często lekarze mają uzasadnione wątpliwości związane z możliwością odstąpienia od standardów postępowania medycznego. Problem nie jest błahy, a konsekwencje prawne niezastosowania się do standardów postępowania mogą być różne.

Punktem wyjścia do szerszych rozważań na ten temat musi być dokonanie klasyfikacji prawnej standardów. W świetle prawa standardy postępowania medycznego można podzielić na:

  • mające charakter przepisów prawa powszechnie obowiązującego
  • mające charakter przepisów prawa wewnętrznie obowiązującego
  • inne niż wskazane powyżej

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypisy

1. Obecnie charakter taki mają np. standardy postępowania w anestezjologii, gdyż wprowadzono je rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie [...]
Do góry