Przewodnik dla pediatrów i internistów, jak otworzyć podmiot leczniczy

Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Towarzystwo Internistów Polskich

1. Pierwszym krokiem podczas zakładania nowego podmiotu leczniczego jest podjęcie decyzji o formie własności tego podmiotu leczniczego. Jest to decyzja ważna, podejmowana na długie lata, warunkująca możliwości rozwoju, inwestowania, ale także dziedziczenia i możliwości kontynuacji działalności w razie choroby czy śmierci właściciela. Ma ona także wpływ na możliwość zatrudniania się właściciela (jeżeli będzie to osoba fizyczna) w innych podmiotach leczniczych. Dlatego tak ważne kwestie należy przedyskutować z prawnikiem, który pomoże przebrnąć przez wszystkie procedury formalno-prawne.
2. Bardzo ważną decyzją przed rozpoczęciem działalności jest wybór lokalu, w którym działalność będzie prowadzona. Powinien on bezwzględnie spełniać wymogi określone dla pomieszczeń podmiotu leczniczego. Określa je Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wymogi te zależeć będą także od tego, czy przedmiotem umowy będzie tylko POZ, czy również planujemy rozpocząć (np. za jakiś czas) działalność na innym polu medycyny (np. ginekologia, chirurgia, ortopedia) i to niezależnie, czy na podstawie umowy z NFZ, czy komercyjną. Przed podjęciem takiej decyzji radzimy skontaktować się z osobą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która zajmuje się dopuszczaniem takich lokali/pomieszczeń, i uzyskać jej opinię, chociaż nie będzie ona wiążąca.

WAŻNE

Nieruchomość, w której chcemy otworzyć tzw. tandemowy POZ, zatrudniający pediatrę i internistę lub pediatrę i lekarza medycyny rodzinnej (przypuszczamy, że początkowo najczęściej otwierany będzie POZ tandemowy) musi mieć: co najmniej dwa gabinety lekarskie, jeden gabinet pielęgniarski, gabinet zabiegowy, rejestrację i poczekalnię. Wszystko wg wytycznych umieszczonych na stronie: http://medicalonline.pl/a2788-wymogi-sanitarne-i-ogolnobudowlane-dla-gabinetow-w-niepublicznych-placowkach-medycznych.html


3. Jeżeli warunki są spełnione, po akceptacji pomieszczeń przez kontrolerów-inspektorów odpowiedniej stacji sanitarno-epidemiologicznej właściciel podmiotu leczniczego (osoba fizyczna lub odpowiednia spółka) podpisuje umowę najmu lub akt notarialny zakupu nieruchomości. Dokument ten będzie niezbędny w dalszych czynnościach rejestrowych.

4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy dokonać szeregu czynności związanych z założeniem działalności. Pierwszą czynnością powinien być wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności. Podmiot leczniczy może prowadzić działalność...

Do góry