Pediatria po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2014
Od redakcji
Minisympozjum dermatologia
Neurologia
Omówmy to na przypadkach
Jak to się robi
Ostry dyżur pediatryczny
Ekg dla pediatry
Problemy prawne w pediatrii