Omówmy to na przypadkach

Redaktor działu: dr n. med. Anna Zawadzka-Krajewska Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Krwioplucie i zmiany guzkowe w szczycie płuca po epizodzie krztuszenia się pokarmem – czy to na pewno ciało obce?

lek. Marcin Sanocki

lek. Jędrzej Myłek
dr n. med. Teresa Bielecka

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM

Adres do korespondencji: dr n. med. Teresa Bielecka, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM, SPDSK, ul Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa: e-mail: teresa.bielecka@spdsk.edu.pl

Opis przypadku

Szesnastoletni chłopiec został przyjęty do Kliniki Pneumonologii i Alergologii SPDSK z powodu stanu po zakrztuszeniu i nieprawidłowego obrazu radiologicznego klatki piersiowej. Tydzień wcześniej chłopiec, biegając, zakrztusił się kawałkiem pomarańczy, miał odczucie zalegania ciała obcego w gardle, wieczorem odkrztusił kawałki owocu. Przez kolejne kilka dni po wysiłku fizycznym odczuwał niewielką duszność. Cztery dni od zdarzenia – po epizodzie nasilonego kaszlu – odkrztusił dwukrotnie niewielką ilość krwi.

Z powodu krwioplucia chłopiec zgłosił się do szpitala w miejscu zamieszkania. W dniu przyjęcia w badaniu przedmiotowym stwierdzono trzeszczenia i pojedyncze świsty nad szczytem prawego płuca, później kolejni lekarze badający chłopca nie stwierdzali zmian osłuchowych. Wskaźniki stanu zapalnego były ujemne (WBC 8,69 tys./μl, CRP <1,0 mg/l). W wykonanym RTG klatki piersiowej opisano guzek średnicy 17 mm w polu górnym płuca prawego i obszar zagęszczeń miąższowych w szczycie płuca prawego o wymiarach 31 × 17 mm. Z uwagi na podejrzenie aspiracji ciała obcego chłopca skierowano do Kliniki Laryngologii tutejszego ośrodka.

W trakcie pobytu w Klinice Laryngologii w badaniu laryngologicznym stwierdzono prawidłowy obraz krtani, migdałków, nosa, uszu. Ze względu na dobry stan ogólny pacjenta, dane z wywiadu oraz lokalizację zmian w badaniu radiologicznym klatki piersiowej nie zakwalifikowano pacjenta do wykonania bronchoskopii sztywnej w trybie ostrego dyżuru. Dziecko przekazano do tutejszej kliniki.

Przy przyjęciu do kliniki chłopiec był w stanie ogólnym dobrym, nie miał objawów ze strony dróg oddechowych, nie kaszlał, nie gorączkował, w badaniu przedmiotowym poza asteniczną budową ciała nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uzupełniając wywiad osobniczy, ustalono, że pacjent był dotychczas zdrowy, nie przyjmował leków na stałe, zaprzeczył wcześniejszemu występowaniu spadku masy ciała, stanów gorączkowych, osłabienia czy męczliwości. W wywiadzie rodzinnym pacjenta stwierdzono: u matki chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa, u brata alergiczny nieżyt nosa, u wujka i dziadka gruźlicę, ale chłopiec według relacji rodziców nie miał z nimi kontaktu w czasie, gdy byli chorzy.

Z uwagi na niejasny obraz zmian w RTG klatki piersiowej (zagęszczenia miąższowe w szczycie płuca prawego) (ryc. 1) wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej o wysokiej rozdzielczości (HRCT – high-resolution computer tomography), w której s...

Na podstawie danych klinicznych (wywiad rodzinny obciążony gruźlicą, epizod krwioplucia), uzyskanych wyników badań dodatkowych (niskie wartości parametrów zapalnych, zmiany radiologiczne typu pączkującego drzewa ze zwapnieniami zlokalizowanymi w s...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie

Po około 10 dniach otrzymano dodatni wynik posiewu popłuczyn w systemie Bactec (uzyskano wzrost M. tuberculosis), co pozwoliło na pewne potwierdzenie [...]

Omówienie

W opisywanym przypadku podejrzenie gruźlicy wysunięto wstępnie na podstawie zdjęcia RTG klatki piersiowej, które uwidoczniło zagęszczenia miąższowe, w tym o charakterze [...]

Patogeneza, przebieg kliniczny

Gruźlica jest chorobą przenoszoną najczęściej drogą kropelkową. Po ekspozycji prątek dociera do oskrzelików końcowych i pęcherzyków płucnych. O zaistnieniu i rozwoju [...]

Diagnostyka

Obecne możliwości diagnostyczne gruźlicy znacznie wykraczają poza odczyn tuberkulinowy i standardowe badania mikrobiologiczne (ocena preparatu bezpośredniego i posiew).

Leczenie

Terapia gruźlicy składa się zawsze z dwóch faz:

Podsumowanie

Mimo systematycznego spadku liczby zachorowań na gruźlicę należy pamiętać, że w Polsce co roku notuje się ponad 100 nowych przypadków tej [...]

Do góry