Pediatria po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2017

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Noworodek w ambulatorium
Omówmy to na przypadkach
Choroby metaboliczne
Prawo – dziecinnie proste