Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Small peregud pogorzelski 1 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Gorąco zachęcam do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi w czerwcowym numerze „Pediatrii po Dyplomie”. Jestem przekonany, że poruszane w nim zagadnienia okażą się dla Państwa interesujące. Polecam przeczytanie artykułu „SIDS w świetle wytycznych American Academy of Pediatrics z 2016 roku”, w którym przedstawiono rekomendacje dotyczące zespołu nagłego zgonu niemowląt.

Szczególnie zachęcam do zapoznania się z artykułem „Diagnostyka i leczenie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów – praktyczne wskazówki dla pediatry”. Dotyczy on najczęstszej choroby reumatycznej wieku dziecięcego, będącej główną przyczyną niepełnosprawności u dzieci. W artykule szczegółowo omówiono zasady rozpoznawania i leczenia oraz rolę pediatrów i lekarzy rodzinnych w sprawowaniu opieki nad dzieckiem z MIZS.

Mam głęboką nadzieję, że informacje na temat inwazyjnej choroby meningokokowej i duszności u dzieci zawarte w kolejnych artykułach będą dla Państwa bardzo przydatne w codziennej praktyce. Jestem przekonany, że zainteresuje Państwa również artykuł „Dramatyczny splot okoliczności i niedołożenie należytej staranności przyczyną zgonu dziecka”.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry