Pediatria po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2017

Spis treści

02/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Noworodek w ambulatorium
Choroby metaboliczne
Dermatologia
Omówmy to na przypadkach
Prawo – dziecinnie proste