Omówmy to na przypadkach

Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wtórny zespół zaburzeń wchłaniania jako powikłanie infekcji żołądkowo-jelitowej o etiologii rotawirusowej

lek. Anna Wiernicka
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa; e-mail: j.kierkus@czd.pl

Opis przypadku

Dwudziestotrzymiesięczna pacjentka została skierowana do kliniki gastrologicznej w celu diagnostyki przewlekającej się biegunki. Urodziła się w 40 tygodniu ciąży z urodzeniową masą ciała wynoszącą 3150 g i długością ciała 53 cm, została oceniona na 10 punktów w skali Apgar. Dziewczynka była szczepiona zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych, dotychczas zdrowa. Cztery tygodnie wcześniej była konsultowana ambulatoryjnie z powodu choroby przebiegającej z wymiotami, wodnistą biegunką do kilkunastu stolców na dobę i umiarkowaną gorączką. Wykonano wówczas szybki test lateksowy, w którym wykryto antygen rotawirusa w kale. W badaniu przedmiotowym stwierdzono podsychające błony śluzowe i prawidłowy czas powrotu kapilarnego (poniżej 2 sekund). Zalecono doustne płyny nawadniające oraz probiotyk. Po dwóch dobach od zastosowania leczenia gorączka ustąpiła, a po czterech liczba stolców zmniejszyła się z kilkunastu do czterech. Ze względu na utrzymywanie się luźnych stolców oraz bólów brzucha dziewczynka została skierowana do poradni gastrologicznej w celu poszerzenia diagnostyki. Jej wywiad rodzinny był obciążony biegunką u ojca o nieznanej etiologii.

Przy przyjęciu do kliniki dziewczynka oddawała do czterech luźnych, pienistych stolców bez domieszki krwi czy śluzu. Zgłaszała rozlane bóle brzucha o różnym nasileniu, niewystępujące codziennie, pojawiające się głównie w ciągu dnia, niewybudzające...

Na podstawie przeprowadzonej nieinwazyjnej diagnostyki oraz przebiegu klinicznego biegunki wysunięto podejrzenie wtórnego zespołu zaburzeń wchłaniania jako konsekwencji infekcji żołądkowo-jelitowej przebiegającej z uszkodzeniem rąbka szczoteczkowego. Zalecono ograniczenie spożycia laktozy z jednoczesną suplementacją witaminy D3 (1500 j./24 h) oraz wapnia (500 mg/24 h). Po zastosowaniu tego postępowania terapeutycznego liczba stolców zmniejszyła się do 1-2 na dobę, ustąpiły też bóle brzucha. Po 2 tygodniach stopniowo wprowadzano do diety dziecka dobrze tolerowane przez nie produkty zawierające laktozę. Powrócono do zwykłej diety.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Ostra biegunka jest definiowana jako zmiana konsystencji stolca na luźną lub płynną i/lub zwiększenie częstości wypróżnień (zwykle >3 na dobę). Mogą [...]

Podsumowanie

Wtórne do infekcji żołądkowo-jelitowej zaburzenia trawienia i wchłaniania przebiegają jak biegunka osmotyczna i mają charakter przejściowy. Objawy ustępują w miarę leczenia [...]

Do góry