Reumatologia

Reumatologia

Rok wydania:
2010
Objętość:
560
Specjalizacja:
Reumatologia, Choroby wewnętrzne
 • Opis

  pod redakcją
  dr. hab. med. Mariusza Puszczewicza

  Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

  WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

  WIELKA INTERNA:
  • to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
  • powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
  • to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
  • jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
  • to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach

 • Spis treści


  INFORMACJE PODSTAWOWE


  Podział chorób reumatycznych
  Mariusz Puszczewicz

  Genetyczne podłoże chorób reumatycznych
  Jacek Fliciński, Krzysztof Prajs, Marek Brzosko


  DIAGNOSTYKA

  Badanie podmiotowe i przedmiotowe
  Mariusz Puszczewicz

  Nieswoiste wskaźniki aktywności procesu zapalnego i chorobowego
  Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Mariusz Puszczewicz

  Badania serologiczne w chorobach reumatycznych
  Mariusz Puszczewicz

  Inne badania laboratoryjne
  Mariusz Puszczewicz, Aleksandra Kołczewska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz

  Analiza płynu stawowego ()
  Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Mariusz Puszczewicz

  Diagnostyka obrazowa chorób reumatycznych
  Krzysztof Prajs, Jacek Fliciński, Marek Brzosko

  Kapilaroskopia
  Otylia Kowal-Bielecka, Anna Kuryliszyn-Moskal


  CHOROBY UKŁADOWE TKANKI ŁĄCZNEJ

  Reumatoidalne zapalenie stawów
  Eugeniusz Józef Kucharz

  Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
  Elżbieta Smolewska

  Toczeń rumieniowaty układowy
  Marzena Olesińska

  Zespół antyfosfolipidowy
  Lidia Ostanek, Marek Brzosko

  Twardzina układowa
  Otylia Kowal-Bielecka, Marek Bielecki

  Eozynofilowe zapalenie powięzi
  Krzysztof Kowal, Otylia Kowal-Bielecka

  Idiopatyczna miopatia zapalna
  Eugeniusz Józef Kucharz

  Mieszana choroba tkanki łącznej
  Mariusz Puszczewicz

  Zespół Sjögrena
  Mariusz Puszczewicz


  ZAPALENIA NACZYŃ

  Wprowadzenie do zapaleń naczyń
  Witold Tłustochowicz

  Zapalenia dużych naczyń
  Justyna Swarowska-Knap, Witold Tłustochowicz

  Zapalenia średnich naczyń
  Justyna Swarowska-Knap, Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz

  Zapalenia małych naczyń
  Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz


  INNE UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ

  Polimialgia reumatyczna
  Arkadiusz Chlebicki, Piotr Wiland

  Zapalenie tkanki tłuszczowej
  Beata Nowak, Piotr Wiland

  Rumień guzowaty
  Renata Sokolik, Piotr Wiland

  Nawracające zapalenie chrząstek
  Beata Maciążek-Chyra, Piotr Wiland

  Choroba Stilla u dorosłych
  Mariusz Puszczewicz


  SERONEGATYWNE ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (SPONDYLOARTROPATIE SERONEGATYWNE)

  Seronegatywne zapalenia stawów kręgosłupa (seronegatywne spondyloartropatie zapalne)
  Hanna Przepiera-Będzak, Marek Brzosko

  Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
  Hanna Przepiera-Będzak, Marek Brzosko

  Zespół Reitera i inne reaktywne zapalenia stawów
  Hanna Przepiera-Będzak, Iwona Brzosko

  Łuszczycowe zapalenie stawów
  Hanna Przepiera-Będzak, Marek Brzosko

  Zapalenie stawów w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit
  Hanna Przepiera-Będzak, Iwona Brzosko

  Zespół SAPHO
  Hanna Przepiera-Będzak, Iwona Brzosko


  CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW

  Choroba zwyrodnieniowa stawów
  Piotr Adrian Klimiuk, Anna Kuryliszyn-Moskal


  ZAPALENIE STAWÓW TOWARZYSZĄCE ZAKAŻENIU

  Zapalenie stawów wywołane bezpośrednio przez drobnoustroje
  Mariusz Puszczewicz

  Zapalenia stawów towarzyszące zakażeniu
  Mariusz Puszczewicz, Marta Ociepa-Zawal

  Gorączka reumatyczna
  Elżbieta Smolewska

  Borelioza (choroba z Lyme)
  Anna Raczkiewicz, Witold Tłustochowicz


  ZAPALENIA STAWÓW TOWARZYSZĄCE CHOROBOM METABOLICZNYM I GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH

  Zapalenie stawów wywołane przez kryształy
  Maria Majdan

  Amyloidoza AA
  Piotr Wiland, Arkadiusz Chlebicki

  Zmiany stawowe w przebiegu chorób gruczołów dokrewnych
  Marek Ruchała, Ewelina Szczepanek


  WRODZONE WADY METABOLICZNE

  Zespół Marfana
  Eugeniusz Józef Kucharz, Anna Kotulska

  Zespół Ehlersa-Danlosa
  Eugeniusz Józef Kucharz

  Kępki żółte rzekome (pseudoxanthoma elasticum)
  Eugeniusz Józef Kucharz, Magdalena Kopeć-Mędrek

  Homocysteinuria
  Przemysław Kotyla, Eugeniusz Józef Kucharz

  Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis imperfecta)
  Eugeniusz Józef Kucharz, Małgorzata Widuchowska

  Alkaptonuria (ochronoza)
  Eugeniusz Józef Kucharz

  Mukopolisacharydozy
  Eugeniusz Józef Kucharz


  ZABURZENIA NERWOWO-NACZYNIOWE

  Stawy Charcota
  Maciej Głowacki

  Zespoły uciskowe kanału kręgowego
  Roman Jankowski, Stanisław Nowak

  Zespół kanału nadgarstka
  Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki

  Odruchowa dystrofia współczulna
  Przemysław Lubiatowski, Leszek Romanowski

  Choroba i zespół Raynauda
  Otylia Kowal-Bielecka, Marek Bielecki


  CHOROBY KOŚCI I CHRZĄSTEK

  Osteoporoza
  Wanda Horst-Sikorska

  Osteomalacja
  Wanda Horst-Sikorska

  Osteoartropatia przerostowa
  Dominik Majewski, Mariusz Puszczewicz

  Uogólniona samoistna hiperostoza szkieletu
  Aleksandra Kołczewska, Mariusz Puszczewicz

  Choroba Pageta kości
  Wanda Horst-Sikorska

  Martwica jałowa kości
  Andrzej Bohatyrewicz, Łukasz Kołodziej


  ZMIANY POZASTAWOWE

  Zmiany pozastawowe
  Włodzimierz Samborski

  Fibromialgia
  Włodzimierz Samborski


  ZMIANY W STAWACH W INNYCH ZESPOŁACH CHOROBOWYCH

  Sarkoidoza układu kostno-stawowego
  Mariusz Puszczewicz

  Układowe włóknienie nerkopochodne
  Marta Ociepa-Zawal, Mariusz Puszczewicz

  Objawy neurologiczne chorób reumatycznych
  Maria Łukasik, Wojciech Kozubski

  Objawy okulistyczne w przebiegu chorób reumatycznych
  Ewa Czaplicka

  Objawy reumatologiczne w przebiegu chorób nowotworowych
  Marta Ociepa-Zawal, Mariusz Puszczewicz


  POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W CHOROBACH REUMATYCZNYCH

  Fizykoterapia w chorobach reumatycznych
  Elżbieta Skorupska, Włodzimierz Samborski

  Kinezyterapia w chorobach reumatycznych
  Elżbieta Skorupska, Włodzimierz Samborski

  Postępowanie okołooperacyjne u chorych na choroby reumatyczne
  Ryszard Marciniak

  Leczenie operacyjne chorób reumatycznych
  Andrzej Bohatyrewicz, Paweł Ziętek


  INNE WAŻNE ZAGADNIENIA REUMATOLOGICZNE

  Ciąża i okres karmienia piersią u kobiet z chorobami reumatycznymi
  Mariusz Puszczewicz, Witold Kędzia

  Zabezpieczenie społeczne niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem roli orzecznictwa lekarskiego
  Anna Wilmowska-Pietruszyńska

  Indeks

pod redakcją
dr. hab. med. Mariusza Puszczewicza

Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

WIELKA INTERNA:
• to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
• powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
• to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
• jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
• to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach


INFORMACJE PODSTAWOWE


Podział chorób reumatycznych
Mariusz Puszczewicz

Genetyczne podłoże chorób reumatycznych
Jacek Fliciński, Krzysztof Prajs, Marek Brzosko


DIAGNOSTYKA

Badanie podmiotowe i przedmiotowe
Mariusz Puszczewicz

Nieswoiste wskaźniki aktywności procesu zapalnego i chorobowego
Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Mariusz Puszczewicz

Badania serologiczne w chorobach reumatycznych
Mariusz Puszczewicz

Inne badania laboratoryjne
Mariusz Puszczewicz, Aleksandra Kołczewska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz

Analiza płynu stawowego ()
Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Mariusz Puszczewicz

Diagnostyka obrazowa chorób reumatycznych
Krzysztof Prajs, Jacek Fliciński, Marek Brzosko

Kapilaroskopia
Otylia Kowal-Bielecka, Anna Kuryliszyn-Moskal


CHOROBY UKŁADOWE TKANKI ŁĄCZNEJ

Reumatoidalne zapalenie stawów
Eugeniusz Józef Kucharz

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
Elżbieta Smolewska

Toczeń rumieniowaty układowy
Marzena Olesińska

Zespół antyfosfolipidowy
Lidia Ostanek, Marek Brzosko

Twardzina układowa
Otylia Kowal-Bielecka, Marek Bielecki

Eozynofilowe zapalenie powięzi
Krzysztof Kowal, Otylia Kowal-Bielecka

Idiopatyczna miopatia zapalna
Eugeniusz Józef Kucharz

Mieszana choroba tkanki łącznej
Mariusz Puszczewicz

Zespół Sjögrena
Mariusz Puszczewicz


ZAPALENIA NACZYŃ

Wprowadzenie do zapaleń naczyń
Witold Tłustochowicz

Zapalenia dużych naczyń
Justyna Swarowska-Knap, Witold Tłustochowicz

Zapalenia średnich naczyń
Justyna Swarowska-Knap, Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz

Zapalenia małych naczyń
Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz


INNE UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ

Polimialgia reumatyczna
Arkadiusz Chlebicki, Piotr Wiland

Zapalenie tkanki tłuszczowej
Beata Nowak, Piotr Wiland

Rumień guzowaty
Renata Sokolik, Piotr Wiland

Nawracające zapalenie chrząstek
Beata Maciążek-Chyra, Piotr Wiland

Choroba Stilla u dorosłych
Mariusz Puszczewicz


SERONEGATYWNE ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (SPONDYLOARTROPATIE SERONEGATYWNE)

Seronegatywne zapalenia stawów kręgosłupa (seronegatywne spondyloartropatie zapalne)
Hanna Przepiera-Będzak, Marek Brzosko

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Hanna Przepiera-Będzak, Marek Brzosko

Zespół Reitera i inne reaktywne zapalenia stawów
Hanna Przepiera-Będzak, Iwona Brzosko

Łuszczycowe zapalenie stawów
Hanna Przepiera-Będzak, Marek Brzosko

Zapalenie stawów w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit
Hanna Przepiera-Będzak, Iwona Brzosko

Zespół SAPHO
Hanna Przepiera-Będzak, Iwona Brzosko


CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW

Choroba zwyrodnieniowa stawów
Piotr Adrian Klimiuk, Anna Kuryliszyn-Moskal


ZAPALENIE STAWÓW TOWARZYSZĄCE ZAKAŻENIU

Zapalenie stawów wywołane bezpośrednio przez drobnoustroje
Mariusz Puszczewicz

Zapalenia stawów towarzyszące zakażeniu
Mariusz Puszczewicz, Marta Ociepa-Zawal

Gorączka reumatyczna
Elżbieta Smolewska

Borelioza (choroba z Lyme)
Anna Raczkiewicz, Witold Tłustochowicz


ZAPALENIA STAWÓW TOWARZYSZĄCE CHOROBOM METABOLICZNYM I GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH

Zapalenie stawów wywołane przez kryształy
Maria Majdan

Amyloidoza AA
Piotr Wiland, Arkadiusz Chlebicki

Zmiany stawowe w przebiegu chorób gruczołów dokrewnych
Marek Ruchała, Ewelina Szczepanek


WRODZONE WADY METABOLICZNE

Zespół Marfana
Eugeniusz Józef Kucharz, Anna Kotulska

Zespół Ehlersa-Danlosa
Eugeniusz Józef Kucharz

Kępki żółte rzekome (pseudoxanthoma elasticum)
Eugeniusz Józef Kucharz, Magdalena Kopeć-Mędrek

Homocysteinuria
Przemysław Kotyla, Eugeniusz Józef Kucharz

Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis imperfecta)
Eugeniusz Józef Kucharz, Małgorzata Widuchowska

Alkaptonuria (ochronoza)
Eugeniusz Józef Kucharz

Mukopolisacharydozy
Eugeniusz Józef Kucharz


ZABURZENIA NERWOWO-NACZYNIOWE

Stawy Charcota
Maciej Głowacki

Zespoły uciskowe kanału kręgowego
Roman Jankowski, Stanisław Nowak

Zespół kanału nadgarstka
Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki

Odruchowa dystrofia współczulna
Przemysław Lubiatowski, Leszek Romanowski

Choroba i zespół Raynauda
Otylia Kowal-Bielecka, Marek Bielecki


CHOROBY KOŚCI I CHRZĄSTEK

Osteoporoza
Wanda Horst-Sikorska

Osteomalacja
Wanda Horst-Sikorska

Osteoartropatia przerostowa
Dominik Majewski, Mariusz Puszczewicz

Uogólniona samoistna hiperostoza szkieletu
Aleksandra Kołczewska, Mariusz Puszczewicz

Choroba Pageta kości
Wanda Horst-Sikorska

Martwica jałowa kości
Andrzej Bohatyrewicz, Łukasz Kołodziej


ZMIANY POZASTAWOWE

Zmiany pozastawowe
Włodzimierz Samborski

Fibromialgia
Włodzimierz Samborski


ZMIANY W STAWACH W INNYCH ZESPOŁACH CHOROBOWYCH

Sarkoidoza układu kostno-stawowego
Mariusz Puszczewicz

Układowe włóknienie nerkopochodne
Marta Ociepa-Zawal, Mariusz Puszczewicz

Objawy neurologiczne chorób reumatycznych
Maria Łukasik, Wojciech Kozubski

Objawy okulistyczne w przebiegu chorób reumatycznych
Ewa Czaplicka

Objawy reumatologiczne w przebiegu chorób nowotworowych
Marta Ociepa-Zawal, Mariusz Puszczewicz


POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W CHOROBACH REUMATYCZNYCH

Fizykoterapia w chorobach reumatycznych
Elżbieta Skorupska, Włodzimierz Samborski

Kinezyterapia w chorobach reumatycznych
Elżbieta Skorupska, Włodzimierz Samborski

Postępowanie okołooperacyjne u chorych na choroby reumatyczne
Ryszard Marciniak

Leczenie operacyjne chorób reumatycznych
Andrzej Bohatyrewicz, Paweł Ziętek


INNE WAŻNE ZAGADNIENIA REUMATOLOGICZNE

Ciąża i okres karmienia piersią u kobiet z chorobami reumatycznymi
Mariusz Puszczewicz, Witold Kędzia

Zabezpieczenie społeczne niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem roli orzecznictwa lekarskiego
Anna Wilmowska-Pietruszyńska

Indeks

Reumatologia

240,00 zł

Nakład wyczerpany

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: