Onkologia dla lekarzy POZ

Onkologia dla lekarzy POZ

Cena: 59,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 79,00 zł

pod redakcją:
Wiesława Wiktora Jędrzejczaka i Grzegorza Charlińskiego

Oprawa: miękka foliowana
Objętość: 260 str.
Wymiary: 127x193 mm

Tematyka książki obejmuje zasady diagnostyki i podstawy stosowanych metod leczniczych, ale też zagadnienia dotyczące stanów bezpośredniego zagrożenia życia wynikających zarówno z samej choroby, jak i stosowanej terapii oraz informacje na temat leczenia chorób współistniejących z chorobą nowotworową.

• Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce i czynniki zależne od człowieka w ich występowaniu
Grzegorz Charliński, Elżbieta Wiater

• Biologia nowotworów a ich podatność na leczenie
Wiesław Wiktor Jędrzejczak

• Podstawowa symptomatologia nowotworów
Małgorzata Magoń-Golińska

• Zasady badania chorego podejrzanego o nowotwór
Maria Czyżewska, Grzegorz Charliński

• Badania przesiewowe we wczesnym rozpoznawaniu nowotworów
Małgorzata Magoń-Golińska

• Rola lekarza POZ, czyli kierowanie ruchem chorego od czasu podejrzenia nowotworu do jego  rozpoznania i leczenia
Anna Boguradzka, Piotr Boguradzki

• Cele chirurgii onkologicznej
Krzysztof Dudek

• Chemioterapia (farmakoterapia) nowotworów – zasady ogólne
Wiesław Wiktor Jędrzejczak

• Radioterapia w leczeniu nowotworów
Wojciech Rogowski

• Chemioterapia wysokodawkowana wspomagana przeszczepieniem komórek krwiotwórczych w leczeniu nowotworów
Wiesław Wiktor Jędrzejczak

• Najczęstsze objawy niepożądane leczenia przeciwnowotworowego
Leszek Kraj, Joanna Krawczyk, Grzegorz Charliński

• Leczenie wspomagające chorych na nowotwory złośliwe
Edyta Cichocka, Grzegorz Charliński

• Zasady leczenia wybranych chorób współistniejących u chorych na nowotwory złośliwe
Grzegorz Charliński, Edyta Cichocka

• Jak rozmawiać z chorym na nowotwór
Aleksandra Urbaszek

• Triki leczenia objawowego w onkologii
Elżbieta Wiater, Grzegorz Charliński

• Stany zagrożenia życia u chorych na nowotwory
Grzegorz Charliński, Leszek Kraj, Joanna Krawczyk, Elżbieta Wiater

• Czy nowotwory uda się wyleczyć? Przyszłość rozpoznawania i leczenia nowotworów
Wiesław W. Jędrzejczak

   Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej odgrywa nieocenioną rolę we wczesnym rozpoznawaniu nowotworów złośliwych, co przekłada się na szybkie rozpoczęcie leczenia. Z tego powodu w książce zawarto informacje na temat wczesnych objawów klinicznych – zarówno swoistych dla określonych grup nowotworów, jak i nieswoistych, które mogą towarzyszyć różnym nowotworom złośliwym.
   Lekarz POZ jest też najbliżej pacjenta onkologicznego w okresach, kiedy przebywa on w domu, i odgrywa szczególną rolę w opiece po zakończeniu swoistego leczenia onkologicznego. W związku z tym zakres tematyczny książki obejmuje zasady diagnostyki i podstawy stosowanych metod leczniczych, ale też zagadnienia dotyczące stanów bezpośredniego zagrożenia życia wynikających zarówno z samej choroby, jak i stosowanej terapii oraz informacje na temat leczenia chorób współistniejących z chorobą nowotworową. W publikacji opisano również zasady leczenia wspomagającego oraz zawarto w niej rozdział poświęcony sposobowi rozmowy z chorymi na nowotwór.
   Celem, który zmotywował nas do napisania tego podręcznika, było uzyskanie poprawy współpracy pomiędzy różnymi specjalistami pełniącymi funkcję lekarza POZ a hematologami/onkologami.
   W przygotowaniu podręcznika wzięła udział grupa specjalistów wywodzących się z ośrodka hematologiczno-onkologicznego i chirurgicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddziału Hematologii Szpitala Miejskiego w Toruniu, Centrum Onkologii w Warszawiei innych placówek zajmujących się diagnostyką i leczeniem nowotworów złośliwych w Polsce.
   Przygotowanie niniejszego podręcznika było możliwe dzięki współpracy wielu osób. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Autorom za wkład, jaki wnieśli w jego powstanie. Współpraca ze wszystkimi stanowiła dla nas dużą satysfakcję. Dziękujemy pracownikom wydawnictwa Medical Tribune Polska Sp z o.o., których fachowość i kompetencje organizacyjne były dla nas niezwykle cenne. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Redaktor Agnieszki Szumskiej-Olczak, której zaangażowanie bardzo nam pomogło w procesie przygotowywania tej publikacji.
   Mamy nadzieję, że podręcznik „Onkologia dla lekarzy POZ” spotka się z życzliwym przyjęciem czytelników i przyczyni się do poprawy wykrywalności nowotworów, a przez to do wyników leczenia pacjentów onkologicznych w Polsce.

dr n. med. Grzegorz Charliński, prof. dr hab. n. med. Wiesław W. Jędrzejczak

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty