Zdrowie seniorów- wspólny cel współczesnej kardiologii i geriatrii

Redaktor naukowy:
Katarzyna Broczek, Michał Lewandowski
Rok wydania:
2020
Wydawnictwo:
Medical Tribune Polska
Oprawa:
miękka
Objętość:
288
Specjalizacja:
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Geriatria, Kardiologia
 • Opis

  W publikacji między innymi:

  • charakterystyka najnowszych metod zabiegowych stosowanych w kardiologii z jednoczesną wnikliwą analizą ograniczeń jakie stwarza biologia starzejącego się organizmu ludzkiego

  • omówienie zasad kwalifikacji do zabiegów oraz przeciwwskazań do ich przeprowadzenia ze względu na wiek chorego 

  • opis wad i zalet poszczególnych metod zabiegowych w zależności od stanu chorego

  • rozdział poświęcony terapii końca życia z omówieniem bardzo trudnych zagadnień leczenia daremnego

 • Spis treści

  Terapia końcowego okresu życia – problemy medyczne i prawne. 
  Terapia daremna
  Michał Lewandowski

  Odrębności i pułapki echokardiografii w wieku podeszłym
  Anna Klisiewicz, Piotr Hoffman

  Zalecenia dotyczące stałej stymulacji serca, terapii resynchronizującej  i terapii kardiowerterem-defibrylatorem z uwzględnieniem specyfiki  wieku podeszłego
  Paweł Syska, Michał Lewandowski

  Powikłania leczenia wszczepialnymi urządzeniami  do elektrokardioterapii
  Michał Lewandowski, Paweł Syska

  Specyfika diagnostyki elektrofizjologicznej i ablacji u pacjentów  w starszym wieku
  Aleksander Maciąg

  Ablacja alkoholowa przegrody międzykomorowej w grupie starszych  pacjentów z kardiomiopatią przerostową z zawężaniem w drodze odpływu lewej komory
  Maciej Dąbrowski, Mariusz Kłopotowski

  Postępy kardiologii interwencyjnej w zakresie angioplastyki wieńcowej  u starszych pacjentów. Czy nadal rozważamy pomostowanie aortalno-wieńcowe?
  Mariusz Dębski, Artur Dębski

  Wskazania, przeciwwskazania i ograniczenia zabiegu zamykania  uszka lewego przedsionka
  Jan Henzel, Radosław Pracoń, Marcin Demkow

  Kardiologia inwazyjna u pacjentów geriatrycznych – przezcewnikowa  implantacja zastawki aortalnej
  Karol Zbroński, Bartosz Rymuza, Janusz Kochman, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski, Zenon Huczek

  Niedomykalność mitralna i niedomykalność trójdzielna w wieku podeszłym  – leczenie interwencyjne
  Jerzy Pręgowski

  Leczenie wewnątrznaczyniowe udaru niedokrwiennego mózgu
  Grzegorz Kozera

  Ocena kardiologiczna przed zabiegami niekardiochirurgicznymi
  Michał Kowara, Marcin Grabowski

  Optymalizacja przygotowania pacjenta geriatrycznego do operacji  – punkt widzenia anestezjologa
  Dorota Komorowska, Wojciech Romanik

  Leczenie przeciwzakrzepowe w okresie okołozabiegowym  u osób starszych
  Piotr Bienias, Monika Lisicka

  Psychologiczne konsekwencje zabiegów z zakresu kardiologii  u pacjentów geriatrycznych
  Monika Szymańska

  Zaburzenia świadomości w okresie okołozabiegowym – czynniki ryzyka  i zasady prewencji
  Katarzyna Broczek

  Zespół kruchości – niedoceniany czynnik ryzyka
  Katarzyna Broczek

W publikacji między innymi:

• charakterystyka najnowszych metod zabiegowych stosowanych w kardiologii z jednoczesną wnikliwą analizą ograniczeń jakie stwarza biologia starzejącego się organizmu ludzkiego

• omówienie zasad kwalifikacji do zabiegów oraz przeciwwskazań do ich przeprowadzenia ze względu na wiek chorego 

• opis wad i zalet poszczególnych metod zabiegowych w zależności od stanu chorego

• rozdział poświęcony terapii końca życia z omówieniem bardzo trudnych zagadnień leczenia daremnego

Terapia końcowego okresu życia – problemy medyczne i prawne. 
Terapia daremna
Michał Lewandowski

Odrębności i pułapki echokardiografii w wieku podeszłym
Anna Klisiewicz, Piotr Hoffman

Zalecenia dotyczące stałej stymulacji serca, terapii resynchronizującej  i terapii kardiowerterem-defibrylatorem z uwzględnieniem specyfiki  wieku podeszłego
Paweł Syska, Michał Lewandowski

Powikłania leczenia wszczepialnymi urządzeniami  do elektrokardioterapii
Michał Lewandowski, Paweł Syska

Specyfika diagnostyki elektrofizjologicznej i ablacji u pacjentów  w starszym wieku
Aleksander Maciąg

Ablacja alkoholowa przegrody międzykomorowej w grupie starszych  pacjentów z kardiomiopatią przerostową z zawężaniem w drodze odpływu lewej komory
Maciej Dąbrowski, Mariusz Kłopotowski

Postępy kardiologii interwencyjnej w zakresie angioplastyki wieńcowej  u starszych pacjentów. Czy nadal rozważamy pomostowanie aortalno-wieńcowe?
Mariusz Dębski, Artur Dębski

Wskazania, przeciwwskazania i ograniczenia zabiegu zamykania  uszka lewego przedsionka
Jan Henzel, Radosław Pracoń, Marcin Demkow

Kardiologia inwazyjna u pacjentów geriatrycznych – przezcewnikowa  implantacja zastawki aortalnej
Karol Zbroński, Bartosz Rymuza, Janusz Kochman, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski, Zenon Huczek

Niedomykalność mitralna i niedomykalność trójdzielna w wieku podeszłym  – leczenie interwencyjne
Jerzy Pręgowski

Leczenie wewnątrznaczyniowe udaru niedokrwiennego mózgu
Grzegorz Kozera

Ocena kardiologiczna przed zabiegami niekardiochirurgicznymi
Michał Kowara, Marcin Grabowski

Optymalizacja przygotowania pacjenta geriatrycznego do operacji  – punkt widzenia anestezjologa
Dorota Komorowska, Wojciech Romanik

Leczenie przeciwzakrzepowe w okresie okołozabiegowym  u osób starszych
Piotr Bienias, Monika Lisicka

Psychologiczne konsekwencje zabiegów z zakresu kardiologii  u pacjentów geriatrycznych
Monika Szymańska

Zaburzenia świadomości w okresie okołozabiegowym – czynniki ryzyka  i zasady prewencji
Katarzyna Broczek

Zespół kruchości – niedoceniany czynnik ryzyka
Katarzyna Broczek

Zdrowie seniorów- wspólny cel współczesnej kardiologii i geriatrii

59,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: