Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - wydanie II

Redaktor naukowy:
Piotr Pruszczyk, Michał Ciurzyński, Maciej Kostrubiec
Rok wydania:
2021
Oprawa:
Twarda
Objętość:
464
Wymiary:
163x243 mm
Specjalizacja:
Kardiologia
 • Opis

  „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa” wydanie II
  Ostra zatorowość płucna jest obecnie trzecią pod względem częstości występowania (po zawale serca i udarze mózgu) przyczyną ostrych zespołów sercowo-naczyniowych. Obarczona jest też wysoką śmiertelnością. Na szczęście ostatnie lata przyniosły medycynie duże postępy w diagnostyce i leczeniu choroby. Pojawiły się nowe wytyczne dotyczące profilaktyki, terapii oraz opieki nad chorymi dotkniętymi ŻChZZ. Które formy leczenia wykazują obecnie największą skuteczność – i jak je stosować w praktyce?

  Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w najnowszym wydaniu książki „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”. To monografia wypełniona sprawdzoną, interdyscyplinarną wiedzą na temat ŻChZZ. Wysoki poziom merytoryczności gwarantują autorzy książki – wybitni specjaliści i redaktorzy naukowi, wywodzący się m.in. z zespołu Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To jeden z najlepszych polskich ośrodków specjalizujących się w diagnostyce i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
  Książka jest praktycznym kompendium wiedzy o ŻChZZ
  . Znajdziesz w niej m.in. strategie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne, opisy metod leczenia choroby w ostrej fazie oraz strategie opieki nad pacjentem. Interdyscyplinarna wiedza i wskazówki zawarte w książce to nieoceniona pomoc zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19.

  Kto najbardziej skorzysta z lektury książki?
  Publikację przygotowaliśmy z myślą o lekarzach kardiologach, lekarzach internistach, studentach medycyny oraz wszystkich tych, dla których żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest wyzwaniem naukowym.


  Czego dowiesz się z lektury książki „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”?
  Poznasz epidemiologię, patofizjologię i historię żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
  Dowiesz się, jak prawidłowo rozpoznać i ocenić ciężkość choroby zakrzepowo-zatorowej i zatorowości płucnej przy użyciu m.in. elektrokardiografii, RTG, gazometrii, tomografii komputerowej czy echokardiografii 
  Poznasz strategie diagnostyczne ŻChZZ przygotowane przez wybitnych polskich specjalistów
  Dowiesz się, jak prawidłowo oceniać rokowania w ostrej zatorowości płucnej
  Poznasz metody i strategie leczenia ŻChZZ w fazie ostrej
  Dowiesz się, jak prowadzić długoterminowe leczenie przeciwzakrzepowe oraz zapobiegać nawrotom ŻChZZ
  Poznasz metody organizacji przewlekłej opieki nad pacjentem po ostrej zatorowości płucnej
  Dowiesz się, jak prowadzić fizjoterapię pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową
  Poznasz najnowsze wskazania dotyczące profilaktyki pierwotnej ŻChZZ
  Dowiesz się wszystkiego co najważniejsze o zakrzepowym zapaleniu żył powierzchniowych, zespole pozakrzepowym i niezakrzepowej zatorowości płucnej
  Poznasz możliwe korelacje ŻChZZ z innymi chorobami i przypadłościami, takimi jak przewlekła choroba nerek, otyłość, miażdżyca, COVID-19
  Poznasz kierunki dalszych badań nad ŻChZZ

 • Spis treści

  Spis treści

  1. EPIDEMIOLOGIA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ 

   - CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA Anna Wyzgał-Chojecka, Magdalena Pływaczewska 

   - CZYNNIKI PREDYSPONUJĄCE Anna Wyzgał, Magdalena Pływaczewska

   - TROMBOFILIE Jerzy Windyga 

  2. PATOFIZJOLOGIA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ 

   - PATOFIZJOLOGIA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ Olga Zdończyk, Piotr Pruszczyk

  3. NATURALNA HISTORIA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ 

   - NATURALNA HISTORIA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ Elżbieta Borowiecka, Ewa Ożdżeńska-Milke

  4. OCENA CIĘŻKOŚCI ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ 

   - OCENA CIĘŻKOŚCI ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ Magdalena Gałecka-Nowak, Sylwia Goliszek, Piotr Pruszczyk

  5. ROZPOZNAWANIE ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ

   - OBRAZ KLINICZNY ZATOROWOŚCI płucnej Katarzyna Dąbrowska, Marzanna Paczyńska

   - OBRAZ KLINICZNY ZAKRZEPICY ŻYŁ GŁĘBOKICH KOŃCZYN DOLNYCH Magdalena Koczaj-Bremer, Olga Dzikowska-Diduch  

   - OSZACOWANIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA KLINICZNEGO ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ Ewa Rzewuska, Szymon Pacho

   - ELEKTROKARDIOGRAFIA W OSTREJ ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ I PRZEWLEKŁYM ZAKRZEPOWO-ZATOROWYM NADCIŚNIENIU PŁUCNYM Piotr Bienias, Joanna Radochońska, Monika Lisicka

   - ZDJĘCIE RENTGENOWSKIE KLATKI PIERSIOWEJ Marek Gołębiowski

   - GAZOMETRIA Martyna Skrzyńska, Dominika Dąbrowska

   - DIMER D Anna Fijałkowska

   - BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE ŻYŁ GŁĘBOKICH KOŃCZYN DOLNYCH Marek Gołębiowski

   - TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA. REZONANS MAGNETYCZNY Marek Gołębiowski

   - ECHOKARDIOGRAFIA PRZEZKLATKOWA Barbara Lichodziejewska, Michał Ciurzyński 

   - ECHOKARDIOGRAFIA PRZEZPRZEŁYKOWA Katarzyna Kurnicka, Piotr Pruszczyk

   - BADANIA RADIOIZOTOPOWE UKŁADU ODDECHOWEGO Jolanta Kunikowska, Leszek Królicki 

   - ARTERIOGRAFIA TĘTNIC PŁUCNYCH. WSKAZANIA I TECHNIKA ZABIEGU U PACJENTÓW Z OSTRĄ ZATOROWOŚCIĄ PŁUCNĄ I CTEPH Marek Roik, Andrzej Łabyk

  6. STRATEGIE DIAGNOSTYCZNE

   - PODEJRZENIE ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ WYSOKIEGO RYZYKA Michał Ciurzyński, Piotr Pruszczyk

   - PODEJRZENIE ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ NIEWYSOKIEGO RYZYKA Michał Ciurzyński, Piotr Pruszczyk 

   - PODEJRZENIE ZAKRZEPICY ŻYŁ GŁĘBOKICH KOŃCZYN DOLNYCH Maciej Kostrubiec, Justyna Domienik-Karłowicz

  7. OCENA ROKOWANIA W OSTREJ ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ

   - PARAMETRY KLINICZNE, ELEKTROKARDIOGRAFICZNE, GAZOMETRYCZNE Katarzyna Kurnicka, Piotr Bienias, Andrzej Łabyk

   - OBRAZOWANIE Katarzyna Kurnicka, Michał Ciurzyński 

   - BIOMARKERY Bartosz Karolak, Mateusz Jermakow, Piotr Pruszczyk

   - STRATEGIA OCENY ROKOWANIA I DOBÓR LECZENIA Maciej Kostrubiec, Michał Machowski, Piotr Pruszczyk  

  8. LECZENIE W FAZIE OSTREJ

   - WSPARCIE ODDECHOWE I HEMODYNAMICZNE Janusz Trzebicki, Michał Machowski  

   - ECMO I WYBRANE POMPY PRAWOKOMOROWE Marek Roik, Janusz Trzebicki

  9. LECZENIE REPERFUZYJNE

   - LECZENIE TROMBOLITYCZNE Andrzej Łabyk, Michał Ciurzyński

   - CHIRURGIA EMBOLEKTOMIA TĘTNIC PŁUCNYCH Dariusz Zieliński, Andrzej Biederman

   - LECZENIE PRZEZCEWNIKOWE OSTREJ ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ – PRZEZSKÓRNA EMBOLEKTOMIA Marek Roik, Andrzej Łabyk, Marcin Krakowian 

  10. WSTĘPNE LECZENIE PRZECIWKRZEPLIWE W FAZIE OSTREJ  

   - HEPARYNY I FONDAPARYNUKS Piotr Bienias, Sylwia Goliszek

   - NOWOCZESNE ANTYKOLAGULANTY NIEBĘDĄCE ANTAGONISTAMI WITAMINY K Magdalena Gałecka-Nowak, Aisha Ou-Pokrzewińska, Piotr Pruszczyk

   - DOUSTNE ANTYKOLAGULANTY – ANTAGONIŚCI WITAMINY K Olga Dzikowska-Diduch, Katarzyna Wolder 

   - WIELODYSCYPLINARNY ZESPÓŁ DS. DIAGNOSTYKI I LECZENIA OSTREJ ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ (PERT) Marek Roik, Michał Machowski, Piotr Pruszczyk 

  11. STRATEGIE TERAPEUTYCZNE 

   - PODEJRZENIE ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ WYSOKIEGO RYZYKA Michał Ciurzyński, Piotr Pruszczyk

   - PODEJRZENIE ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ NIEWYSOKIEGO RYZYKA Agnieszka Wójcik, Piotr Pruszczyk, Maciej Kostrubiec

   - ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH KOŃCZYN DOLNYCH Martyna Skrzyńska, Maciej Kostrubiec, Piotr Pruszczyk

   - FILTRY ŻYLNE Bogdan Hajduk, Grzegorz Małek, Marcin Krakowian, Marek Roik

  12. LECZENIE PRZEWLEKŁE I PREWENCJA NAWROTÓW

   - OCENA RYZYKA NAWROTU ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ Krzysztof Jankowski, Martyna Kuryła

   - OCENA RYZYKA POWIKŁAŃ KRWOTOCZNYCH Marta Skowrońska, Szymon Pacho 

   - DŁUGOTERMINOWE LECZENIE PRZECIWZAKRZEPOWE Maciej Kostrubiec, Iwona Dudzik-Niewiadomska, Olga Dzikowska-Diduch

   - CHOROBA NOWOTWOROWA Anna Lipińska, Katarzyna Dąbrowska, Michał Ciurzyński  

  13. PRZEWLEKŁA OPIEKA NAD PACJENTEM PO OSTREJ ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ 

   - ORGANIZACJA OPIEKI NAD PACJENTEM PO PRZEBYTEJ ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ Olga Dzikowska-Diduch, Agnieszka Miroszewska, Szymon Pacho  

   - ZESPÓŁ PO ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ Olga Dzikowska-Diduch, Piotr Pruszczyk

   - FIZJOTERAPIA PACJENTÓW Z ŻYLNĄ CHOROBĄ ZAKRZEPOWO-ZATOROWĄ Monika Sznajder 

   - PRZEWLEKŁE ZAKRZEPOWO-ZATOROWE NADCIŚNIENIE PŁUCNE Olga Dzikowska Diduch, Piotr Pruszczyk, Marek Roik

   - PRZEZSKÓRNA ANGIOPLASTYKA BALONOWA TĘTNIC PŁUCNYCH Marek Roik, Piotr Pruszczyk 

  14. PROFILAKTYKA PIERWOTNA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ 

   - PROFILAKTYKA PIERWOTNA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ Krzysztof Jankowski, Magdalena Koczaj-Bremer

  15. ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH 

   - ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH Magdalena Koczaj-Bremer, Maciej Kostrubiec 

  16. ZESPÓŁ POZAKRZEPOWY 

   - ZESPÓŁ POZAKRZEPOWY Aisha Ou-Pokrzewińska, Krzysztof Jankowski

  17. NIEZAKRZEPOWA ZATOROWOŚĆ PŁUCNA

   - ZATORY TKANKĄ NOWOTWOROWĄ Marzanna Paczyńska, Katarzyna Perzanowska-Brzeszkiewicz 

   - ZATOR PŁYNEM OWODNIOWYM Bronisława Pietrzak, Michał Ciurzyński

   - ZATOR POWIETRZNY Piotr Domagała, Michał Ciurzyński, Artur Kwiatkowski 

   - ZATOR TŁUSZCZOWY Piotr Domagała, Michał Ciurzyński, Artur Kwiatkowski

   - SEPTYCZNY ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ Janusz Trzebicki, Michał Ciurzyński 

  18. ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE

   - CIĄŻA I ANTYKONCEPCJA Agnieszka Kazimierczak, Olga Dzikowska-Diduch, Piotr Pruszczyk

   - PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK Janusz Wyzgał, Marcin Wyzgał   

   - OTYŁOŚĆ Justyna Domienik-Karłowicz, Maciej Kostrubiec  

   - ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ U DZIECI Paweł Łaguna  

   - SKRZEPLINY W PRAWYCH JAMACH SERCA Katarzyna Kurnicka, Karol Deutsch, Piotr Pruszczyk

   - IMMUNOLOGICZNA MAŁOPŁYTKOWOŚĆ INDUKOWANA HEPARYNĄ Jerzy Windyga 

   - ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA U OSÓB STARSZYCH Olga Dzikowska-Diduch, Michał Ciurzyński 

   - ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA A MIAŻDŻYCA Szymon Pacho, Piotr Pruszczyk 

   - SPORT I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA Dominika Dąbrowska, Michał Ciurzyński

   - DŁUGOTRWAŁE PODRÓŻE Martyna Kuryła, Michał Ciurzyński

   - ZABIEG OPERACYJNY U PACJENTA Z ŻYLNĄ CHOROBĄ ZAKRZEPOWO-ZATOROWĄ Aleksandra Furdyna, Krzysztof Jankowski

   - COVID A OSTRA ZATOROWOŚĆ PŁUCNA Paweł Dziliński, Michał Ciurzyński

  19. KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ 

   - OBSZARY NIEPEWNOŚCI I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ Piotr Pruszczyk, Michał Ciurzyński, Maciej Kostrubiec 

„Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa” wydanie II
Ostra zatorowość płucna jest obecnie trzecią pod względem częstości występowania (po zawale serca i udarze mózgu) przyczyną ostrych zespołów sercowo-naczyniowych. Obarczona jest też wysoką śmiertelnością. Na szczęście ostatnie lata przyniosły medycynie duże postępy w diagnostyce i leczeniu choroby. Pojawiły się nowe wytyczne dotyczące profilaktyki, terapii oraz opieki nad chorymi dotkniętymi ŻChZZ. Które formy leczenia wykazują obecnie największą skuteczność – i jak je stosować w praktyce?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w najnowszym wydaniu książki „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”. To monografia wypełniona sprawdzoną, interdyscyplinarną wiedzą na temat ŻChZZ. Wysoki poziom merytoryczności gwarantują autorzy książki – wybitni specjaliści i redaktorzy naukowi, wywodzący się m.in. z zespołu Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To jeden z najlepszych polskich ośrodków specjalizujących się w diagnostyce i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Książka jest praktycznym kompendium wiedzy o ŻChZZ
. Znajdziesz w niej m.in. strategie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne, opisy metod leczenia choroby w ostrej fazie oraz strategie opieki nad pacjentem. Interdyscyplinarna wiedza i wskazówki zawarte w książce to nieoceniona pomoc zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19.

Kto najbardziej skorzysta z lektury książki?
Publikację przygotowaliśmy z myślą o lekarzach kardiologach, lekarzach internistach, studentach medycyny oraz wszystkich tych, dla których żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest wyzwaniem naukowym.


Czego dowiesz się z lektury książki „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”?
Poznasz epidemiologię, patofizjologię i historię żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Dowiesz się, jak prawidłowo rozpoznać i ocenić ciężkość choroby zakrzepowo-zatorowej i zatorowości płucnej przy użyciu m.in. elektrokardiografii, RTG, gazometrii, tomografii komputerowej czy echokardiografii 
Poznasz strategie diagnostyczne ŻChZZ przygotowane przez wybitnych polskich specjalistów
Dowiesz się, jak prawidłowo oceniać rokowania w ostrej zatorowości płucnej
Poznasz metody i strategie leczenia ŻChZZ w fazie ostrej
Dowiesz się, jak prowadzić długoterminowe leczenie przeciwzakrzepowe oraz zapobiegać nawrotom ŻChZZ
Poznasz metody organizacji przewlekłej opieki nad pacjentem po ostrej zatorowości płucnej
Dowiesz się, jak prowadzić fizjoterapię pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową
Poznasz najnowsze wskazania dotyczące profilaktyki pierwotnej ŻChZZ
Dowiesz się wszystkiego co najważniejsze o zakrzepowym zapaleniu żył powierzchniowych, zespole pozakrzepowym i niezakrzepowej zatorowości płucnej
Poznasz możliwe korelacje ŻChZZ z innymi chorobami i przypadłościami, takimi jak przewlekła choroba nerek, otyłość, miażdżyca, COVID-19
Poznasz kierunki dalszych badań nad ŻChZZ

Spis treści

1. EPIDEMIOLOGIA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ 

 - CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA Anna Wyzgał-Chojecka, Magdalena Pływaczewska 

 - CZYNNIKI PREDYSPONUJĄCE Anna Wyzgał, Magdalena Pływaczewska

 - TROMBOFILIE Jerzy Windyga 

2. PATOFIZJOLOGIA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ 

 - PATOFIZJOLOGIA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ Olga Zdończyk, Piotr Pruszczyk

3. NATURALNA HISTORIA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ 

 - NATURALNA HISTORIA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ Elżbieta Borowiecka, Ewa Ożdżeńska-Milke

4. OCENA CIĘŻKOŚCI ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ 

 - OCENA CIĘŻKOŚCI ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ Magdalena Gałecka-Nowak, Sylwia Goliszek, Piotr Pruszczyk

5. ROZPOZNAWANIE ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ

 - OBRAZ KLINICZNY ZATOROWOŚCI płucnej Katarzyna Dąbrowska, Marzanna Paczyńska

 - OBRAZ KLINICZNY ZAKRZEPICY ŻYŁ GŁĘBOKICH KOŃCZYN DOLNYCH Magdalena Koczaj-Bremer, Olga Dzikowska-Diduch  

 - OSZACOWANIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA KLINICZNEGO ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ Ewa Rzewuska, Szymon Pacho

 - ELEKTROKARDIOGRAFIA W OSTREJ ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ I PRZEWLEKŁYM ZAKRZEPOWO-ZATOROWYM NADCIŚNIENIU PŁUCNYM Piotr Bienias, Joanna Radochońska, Monika Lisicka

 - ZDJĘCIE RENTGENOWSKIE KLATKI PIERSIOWEJ Marek Gołębiowski

 - GAZOMETRIA Martyna Skrzyńska, Dominika Dąbrowska

 - DIMER D Anna Fijałkowska

 - BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE ŻYŁ GŁĘBOKICH KOŃCZYN DOLNYCH Marek Gołębiowski

 - TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA. REZONANS MAGNETYCZNY Marek Gołębiowski

 - ECHOKARDIOGRAFIA PRZEZKLATKOWA Barbara Lichodziejewska, Michał Ciurzyński 

 - ECHOKARDIOGRAFIA PRZEZPRZEŁYKOWA Katarzyna Kurnicka, Piotr Pruszczyk

 - BADANIA RADIOIZOTOPOWE UKŁADU ODDECHOWEGO Jolanta Kunikowska, Leszek Królicki 

 - ARTERIOGRAFIA TĘTNIC PŁUCNYCH. WSKAZANIA I TECHNIKA ZABIEGU U PACJENTÓW Z OSTRĄ ZATOROWOŚCIĄ PŁUCNĄ I CTEPH Marek Roik, Andrzej Łabyk

6. STRATEGIE DIAGNOSTYCZNE

 - PODEJRZENIE ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ WYSOKIEGO RYZYKA Michał Ciurzyński, Piotr Pruszczyk

 - PODEJRZENIE ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ NIEWYSOKIEGO RYZYKA Michał Ciurzyński, Piotr Pruszczyk 

 - PODEJRZENIE ZAKRZEPICY ŻYŁ GŁĘBOKICH KOŃCZYN DOLNYCH Maciej Kostrubiec, Justyna Domienik-Karłowicz

7. OCENA ROKOWANIA W OSTREJ ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ

 - PARAMETRY KLINICZNE, ELEKTROKARDIOGRAFICZNE, GAZOMETRYCZNE Katarzyna Kurnicka, Piotr Bienias, Andrzej Łabyk

 - OBRAZOWANIE Katarzyna Kurnicka, Michał Ciurzyński 

 - BIOMARKERY Bartosz Karolak, Mateusz Jermakow, Piotr Pruszczyk

 - STRATEGIA OCENY ROKOWANIA I DOBÓR LECZENIA Maciej Kostrubiec, Michał Machowski, Piotr Pruszczyk  

8. LECZENIE W FAZIE OSTREJ

 - WSPARCIE ODDECHOWE I HEMODYNAMICZNE Janusz Trzebicki, Michał Machowski  

 - ECMO I WYBRANE POMPY PRAWOKOMOROWE Marek Roik, Janusz Trzebicki

9. LECZENIE REPERFUZYJNE

 - LECZENIE TROMBOLITYCZNE Andrzej Łabyk, Michał Ciurzyński

 - CHIRURGIA EMBOLEKTOMIA TĘTNIC PŁUCNYCH Dariusz Zieliński, Andrzej Biederman

 - LECZENIE PRZEZCEWNIKOWE OSTREJ ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ – PRZEZSKÓRNA EMBOLEKTOMIA Marek Roik, Andrzej Łabyk, Marcin Krakowian 

10. WSTĘPNE LECZENIE PRZECIWKRZEPLIWE W FAZIE OSTREJ  

 - HEPARYNY I FONDAPARYNUKS Piotr Bienias, Sylwia Goliszek

 - NOWOCZESNE ANTYKOLAGULANTY NIEBĘDĄCE ANTAGONISTAMI WITAMINY K Magdalena Gałecka-Nowak, Aisha Ou-Pokrzewińska, Piotr Pruszczyk

 - DOUSTNE ANTYKOLAGULANTY – ANTAGONIŚCI WITAMINY K Olga Dzikowska-Diduch, Katarzyna Wolder 

 - WIELODYSCYPLINARNY ZESPÓŁ DS. DIAGNOSTYKI I LECZENIA OSTREJ ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ (PERT) Marek Roik, Michał Machowski, Piotr Pruszczyk 

11. STRATEGIE TERAPEUTYCZNE 

 - PODEJRZENIE ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ WYSOKIEGO RYZYKA Michał Ciurzyński, Piotr Pruszczyk

 - PODEJRZENIE ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ NIEWYSOKIEGO RYZYKA Agnieszka Wójcik, Piotr Pruszczyk, Maciej Kostrubiec

 - ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH KOŃCZYN DOLNYCH Martyna Skrzyńska, Maciej Kostrubiec, Piotr Pruszczyk

 - FILTRY ŻYLNE Bogdan Hajduk, Grzegorz Małek, Marcin Krakowian, Marek Roik

12. LECZENIE PRZEWLEKŁE I PREWENCJA NAWROTÓW

 - OCENA RYZYKA NAWROTU ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ Krzysztof Jankowski, Martyna Kuryła

 - OCENA RYZYKA POWIKŁAŃ KRWOTOCZNYCH Marta Skowrońska, Szymon Pacho 

 - DŁUGOTERMINOWE LECZENIE PRZECIWZAKRZEPOWE Maciej Kostrubiec, Iwona Dudzik-Niewiadomska, Olga Dzikowska-Diduch

 - CHOROBA NOWOTWOROWA Anna Lipińska, Katarzyna Dąbrowska, Michał Ciurzyński  

13. PRZEWLEKŁA OPIEKA NAD PACJENTEM PO OSTREJ ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ 

 - ORGANIZACJA OPIEKI NAD PACJENTEM PO PRZEBYTEJ ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ Olga Dzikowska-Diduch, Agnieszka Miroszewska, Szymon Pacho  

 - ZESPÓŁ PO ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ Olga Dzikowska-Diduch, Piotr Pruszczyk

 - FIZJOTERAPIA PACJENTÓW Z ŻYLNĄ CHOROBĄ ZAKRZEPOWO-ZATOROWĄ Monika Sznajder 

 - PRZEWLEKŁE ZAKRZEPOWO-ZATOROWE NADCIŚNIENIE PŁUCNE Olga Dzikowska Diduch, Piotr Pruszczyk, Marek Roik

 - PRZEZSKÓRNA ANGIOPLASTYKA BALONOWA TĘTNIC PŁUCNYCH Marek Roik, Piotr Pruszczyk 

14. PROFILAKTYKA PIERWOTNA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ 

 - PROFILAKTYKA PIERWOTNA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ Krzysztof Jankowski, Magdalena Koczaj-Bremer

15. ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH 

 - ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH Magdalena Koczaj-Bremer, Maciej Kostrubiec 

16. ZESPÓŁ POZAKRZEPOWY 

 - ZESPÓŁ POZAKRZEPOWY Aisha Ou-Pokrzewińska, Krzysztof Jankowski

17. NIEZAKRZEPOWA ZATOROWOŚĆ PŁUCNA

 - ZATORY TKANKĄ NOWOTWOROWĄ Marzanna Paczyńska, Katarzyna Perzanowska-Brzeszkiewicz 

 - ZATOR PŁYNEM OWODNIOWYM Bronisława Pietrzak, Michał Ciurzyński

 - ZATOR POWIETRZNY Piotr Domagała, Michał Ciurzyński, Artur Kwiatkowski 

 - ZATOR TŁUSZCZOWY Piotr Domagała, Michał Ciurzyński, Artur Kwiatkowski

 - SEPTYCZNY ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ Janusz Trzebicki, Michał Ciurzyński 

18. ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE

 - CIĄŻA I ANTYKONCEPCJA Agnieszka Kazimierczak, Olga Dzikowska-Diduch, Piotr Pruszczyk

 - PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK Janusz Wyzgał, Marcin Wyzgał   

 - OTYŁOŚĆ Justyna Domienik-Karłowicz, Maciej Kostrubiec  

 - ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ U DZIECI Paweł Łaguna  

 - SKRZEPLINY W PRAWYCH JAMACH SERCA Katarzyna Kurnicka, Karol Deutsch, Piotr Pruszczyk

 - IMMUNOLOGICZNA MAŁOPŁYTKOWOŚĆ INDUKOWANA HEPARYNĄ Jerzy Windyga 

 - ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA U OSÓB STARSZYCH Olga Dzikowska-Diduch, Michał Ciurzyński 

 - ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA A MIAŻDŻYCA Szymon Pacho, Piotr Pruszczyk 

 - SPORT I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA Dominika Dąbrowska, Michał Ciurzyński

 - DŁUGOTRWAŁE PODRÓŻE Martyna Kuryła, Michał Ciurzyński

 - ZABIEG OPERACYJNY U PACJENTA Z ŻYLNĄ CHOROBĄ ZAKRZEPOWO-ZATOROWĄ Aleksandra Furdyna, Krzysztof Jankowski

 - COVID A OSTRA ZATOROWOŚĆ PŁUCNA Paweł Dziliński, Michał Ciurzyński

19. KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ 

 - OBSZARY NIEPEWNOŚCI I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ Piotr Pruszczyk, Michał Ciurzyński, Maciej Kostrubiec 

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - wydanie II

79,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: