Onkologia geriatryczna w praktyce

Redaktor naukowy:
dr n. med. Katarzyna Broczek i dr n. med. Roman Dubiański
Rok wydania:
2022
Oprawa:
Miękka
Objętość:
464
Wymiary:
160x230 mm
Specjalizacja:
Medycyna rodzinna, Onkologia, Geriatria
 • Opis

  Pierwszy polski podręcznik onkologii geriatrycznej

  Konsekwencją wydłużania się życia jest występowanie wielu chorób, dla których wiek stanowi czynnik ryzyka, m.in. nowotworów. Osoby starsze, szczególnie w zaawansowanym wieku, stanowią niezwykle zróżnicowaną grupę pacjentów wymagających kompleksowego podejścia. Współczesna medycyna proponuje natomiast coraz węższe specjalizacje, z jednej strony umożliwiające nowoczesne leczenie, a z drugiej zmniejszające możliwości całościowego spojrzenia na problemy pacjenta.

   

  Książka „Onkologia geriatryczna w praktyce” została podzielona na 4 działy tematyczne i zawiera 37 rozdziałów.

  W I części znalazły się: wprowadzenie do onkologii geriatrycznej i omówienie biologii nowotworów, podstawowe zagadnienia epidemiologii oraz postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów.

  W II części przedstawiono szczególne problemy geriatryczne, które występują u pacjentów z nowotworami. Należą do nich: niedożywienie, sarkopenia, zaburzenia funkcji poznawczych, majaczenie, zaburzenia depresyjne oraz wielochorobowość i wielolekowość.

  III część podręcznika jest poświęcona interdyscyplinarnemu postrzeganiu onkologii. Omówiono w niej główne metody leczenia nowotworów z uwzględnieniem odrębności dotyczących pacjentów w starszym wieku w zakresie leczenia chirurgicznego, systemowego i radioterapii.

  Na IV część książki składają się rozdziały poświęcone najczęściej występującym nowotworom: rakowi piersi, rakowi płuca, rakowi gruczołu krokowego, nowotworom przewodu pokarmowego, skóry oraz nowotworom układu krwiotwórczego i chłonnego.

   

  Książka jest przeznaczona dla lekarzy onkologów, ale też wszystkich zajmujących się leczeniem osób w podeszłym wieku: geriatrów, lekarzy pierwszego kontaktu i innych specjalistów.

 • Spis treści

  WSTĘP

  Czy współpraca onkologa i geriatry jest ważna? - Katarzyna Broczek, Roman Dubiański

   

  CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO ONKOLOGII GERIATRYCZNEJ

  Onkologia geriatryczna – cele i zadania. SIOG - Roman Dubiański

  Biologiczne podstawy starzenia się i nowotworów - Elżbieta Sarnowska

  Epidemiologia nowotworów osób starszych - Joanna Didkowska

  Innowacje w onkologii - Beata Jagielska

  Badania przesiewowe u chorych w podeszłym wieku - Beata Jagielska

   

  CZĘŚĆ II. ZESPOŁY GERIATRYCZNE W ONKOLOGII

  Sarkopenia i zespół kruchości - Karolina Piotrowicz, Jerzy Gąsowski

  Niedożywienie. Zasady żywienia pacjentów w starszym wieku - Magdalena Jodkiewicz, Joanna Drygiel

  Zaburzenia neuropoznawcze: charakterystyka kliniczna, diagnostyka i terapia - Artur Bandura, Katarzyna Rogowska, Emilia Sitek

  Majaczenie u pacjentów geriatrycznych leczonych onkologicznie - Janina Kokoszka-Paszkot

  Depresje w chorobach nowotworowych - Tadeusz Parnowski

  Wielolekowość i ocena farmakoterapii przed leczeniem onkologicznym - Agnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

  Całościowa ocena geriatryczna - Katarzyna Broczek

   

  CZĘŚĆ III. INTERDYSCYPLINARNOŚĆ ONKOLOGII GERIATRYCZNEJ

  Chory na nowotwór w gabinecie lekarza rodzinnego - Aleksander Biesiada, Agnieszka Matusiak-Jońska, Agnieszka Mastalerz-Migas

  Leczenie systemowe - Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

  Radioterapia osób w starszym wieku - Karol Paciorek

  Chirurgia onkologiczna u osób starszych - Zbigniew I. Nowecki

  Rola pielęgniarki podczas leczenia onkologicznego - Renata Piotrkowska, Grażyna Waleńska

  Rola psychologa w onkologii geriatrycznej - Mariola Kosowicz, Marta Kulpa, Amelia Agata Ciupa

  Komunikacja z chorym na nowotwór w starszym wieku - Magdalena Hajduczek-Zgażańska, Mariola Kosowicz

  Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w onkologii - Antonina Doroszewska, Anna Kołodziejek

  Prehabilitacja – przygotowanie pacjenta do leczenia onkologicznego - Joanna Kostka, Tomasz Kostka

  Rehabilitacja – zasady postępowania u osób starszych chorujących na nowotwory - Hanna Tchórzewska-Korba, Paweł Szulerecki

  Multimodalne leczenie bólu u chorych na nowotwór w wieku podeszłym - Magdalena Kocot-Kępska, Marcin Janecki

  Opieka paliatywna w onkologii – formy i organizacja - Ewa Deskur-Śmielecka, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

  Ocena czynności nerek u pacjentów z chorobami nowotworowymi - Mariusz Niemczyk

  Ocena układu sercowo-naczyniowego u pacjentów leczonych onkologicznie - Patrycja Ozdowska

  Leczenie cukrzycy u pacjentów onkologicznych - Janina Kokoszka-Paszkot

  Skale oceny ryzyka toksyczności chemioterapii w onkologii geriatrycznej - Roman Dubiański

   

  CZĘŚĆ IV. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE W STARSZYM WIEKU

  Rak piersi - Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

  Rak płuca - Magdalena Knetki-Wróblewska

  Rak stercza - Paweł Wiechno

  Leczenie systemowe nowotworów przewodu pokarmowego u osób w wieku podeszłym - Katarzyna Śmiałek-Kania, Ewa A. Kosakowska

  Nowotwory układu mieloidalnego - Anna Dąbrowska-Iwanicka

  Nowotwory układu limfoidalnego - Joanna Romejko-Jarosińska

  Nowotwory skóry - Monika Dudzisz-Śledź

   

  ZAKOŃCZENIE

  Perspektywy rozwoju onkologii geriatrycznej - Katarzyna Broczek, Roman Dubiański

Pierwszy polski podręcznik onkologii geriatrycznej

Konsekwencją wydłużania się życia jest występowanie wielu chorób, dla których wiek stanowi czynnik ryzyka, m.in. nowotworów. Osoby starsze, szczególnie w zaawansowanym wieku, stanowią niezwykle zróżnicowaną grupę pacjentów wymagających kompleksowego podejścia. Współczesna medycyna proponuje natomiast coraz węższe specjalizacje, z jednej strony umożliwiające nowoczesne leczenie, a z drugiej zmniejszające możliwości całościowego spojrzenia na problemy pacjenta.

 

Książka „Onkologia geriatryczna w praktyce” została podzielona na 4 działy tematyczne i zawiera 37 rozdziałów.

W I części znalazły się: wprowadzenie do onkologii geriatrycznej i omówienie biologii nowotworów, podstawowe zagadnienia epidemiologii oraz postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów.

W II części przedstawiono szczególne problemy geriatryczne, które występują u pacjentów z nowotworami. Należą do nich: niedożywienie, sarkopenia, zaburzenia funkcji poznawczych, majaczenie, zaburzenia depresyjne oraz wielochorobowość i wielolekowość.

III część podręcznika jest poświęcona interdyscyplinarnemu postrzeganiu onkologii. Omówiono w niej główne metody leczenia nowotworów z uwzględnieniem odrębności dotyczących pacjentów w starszym wieku w zakresie leczenia chirurgicznego, systemowego i radioterapii.

Na IV część książki składają się rozdziały poświęcone najczęściej występującym nowotworom: rakowi piersi, rakowi płuca, rakowi gruczołu krokowego, nowotworom przewodu pokarmowego, skóry oraz nowotworom układu krwiotwórczego i chłonnego.

 

Książka jest przeznaczona dla lekarzy onkologów, ale też wszystkich zajmujących się leczeniem osób w podeszłym wieku: geriatrów, lekarzy pierwszego kontaktu i innych specjalistów.

WSTĘP

Czy współpraca onkologa i geriatry jest ważna? - Katarzyna Broczek, Roman Dubiański

 

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO ONKOLOGII GERIATRYCZNEJ

Onkologia geriatryczna – cele i zadania. SIOG - Roman Dubiański

Biologiczne podstawy starzenia się i nowotworów - Elżbieta Sarnowska

Epidemiologia nowotworów osób starszych - Joanna Didkowska

Innowacje w onkologii - Beata Jagielska

Badania przesiewowe u chorych w podeszłym wieku - Beata Jagielska

 

CZĘŚĆ II. ZESPOŁY GERIATRYCZNE W ONKOLOGII

Sarkopenia i zespół kruchości - Karolina Piotrowicz, Jerzy Gąsowski

Niedożywienie. Zasady żywienia pacjentów w starszym wieku - Magdalena Jodkiewicz, Joanna Drygiel

Zaburzenia neuropoznawcze: charakterystyka kliniczna, diagnostyka i terapia - Artur Bandura, Katarzyna Rogowska, Emilia Sitek

Majaczenie u pacjentów geriatrycznych leczonych onkologicznie - Janina Kokoszka-Paszkot

Depresje w chorobach nowotworowych - Tadeusz Parnowski

Wielolekowość i ocena farmakoterapii przed leczeniem onkologicznym - Agnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Całościowa ocena geriatryczna - Katarzyna Broczek

 

CZĘŚĆ III. INTERDYSCYPLINARNOŚĆ ONKOLOGII GERIATRYCZNEJ

Chory na nowotwór w gabinecie lekarza rodzinnego - Aleksander Biesiada, Agnieszka Matusiak-Jońska, Agnieszka Mastalerz-Migas

Leczenie systemowe - Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Radioterapia osób w starszym wieku - Karol Paciorek

Chirurgia onkologiczna u osób starszych - Zbigniew I. Nowecki

Rola pielęgniarki podczas leczenia onkologicznego - Renata Piotrkowska, Grażyna Waleńska

Rola psychologa w onkologii geriatrycznej - Mariola Kosowicz, Marta Kulpa, Amelia Agata Ciupa

Komunikacja z chorym na nowotwór w starszym wieku - Magdalena Hajduczek-Zgażańska, Mariola Kosowicz

Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w onkologii - Antonina Doroszewska, Anna Kołodziejek

Prehabilitacja – przygotowanie pacjenta do leczenia onkologicznego - Joanna Kostka, Tomasz Kostka

Rehabilitacja – zasady postępowania u osób starszych chorujących na nowotwory - Hanna Tchórzewska-Korba, Paweł Szulerecki

Multimodalne leczenie bólu u chorych na nowotwór w wieku podeszłym - Magdalena Kocot-Kępska, Marcin Janecki

Opieka paliatywna w onkologii – formy i organizacja - Ewa Deskur-Śmielecka, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Ocena czynności nerek u pacjentów z chorobami nowotworowymi - Mariusz Niemczyk

Ocena układu sercowo-naczyniowego u pacjentów leczonych onkologicznie - Patrycja Ozdowska

Leczenie cukrzycy u pacjentów onkologicznych - Janina Kokoszka-Paszkot

Skale oceny ryzyka toksyczności chemioterapii w onkologii geriatrycznej - Roman Dubiański

 

CZĘŚĆ IV. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE W STARSZYM WIEKU

Rak piersi - Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Rak płuca - Magdalena Knetki-Wróblewska

Rak stercza - Paweł Wiechno

Leczenie systemowe nowotworów przewodu pokarmowego u osób w wieku podeszłym - Katarzyna Śmiałek-Kania, Ewa A. Kosakowska

Nowotwory układu mieloidalnego - Anna Dąbrowska-Iwanicka

Nowotwory układu limfoidalnego - Joanna Romejko-Jarosińska

Nowotwory skóry - Monika Dudzisz-Śledź

 

ZAKOŃCZENIE

Perspektywy rozwoju onkologii geriatrycznej - Katarzyna Broczek, Roman Dubiański

Onkologia geriatryczna w praktyce

149,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: