Aktualności

Wydarzyło się w psychiatrii

Opracowała Magda Szrejner

Chcą wcześniejszych emerytur

Podlaska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia postuluje zmiany w prawie, tak by salowe i sanitariusze zatrudnieni na oddziałach psychiatrycznych oraz leczenia uzależnień mogli przechodzić na wcześniejsze emerytury. Taką możliwość dawało tym pracownikom prawo do 2010 roku. Później te przywileje utracili, twierdzą jednak, że praca z pacjentami chorującymi psychicznie jest cięższa, bardziej niebezpieczna niż z chorymi z innych oddziałów. Związkowcy zamierzają domagać się powrotu emerytur pomostowych i do działań w swojej sprawie namówili podlaskich posłów SLD.

Narodowy program na Facebooku

Porozumienie na Rzecz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego rozpoczęło na portalach społecznościowych kampanię pytania polityków o realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Akcja obywatelska ma się toczyć głównie na Facebooku i Twitterze. Jej inicjatorzy apelują, żeby zadawać posłom i europosłom następujące pytanie: „Czy ma pan/pani w programie zachęcanie rządu do realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na wzór UE?”. Dodatkowo każdy, kto odwiedzi profil kampanii, będzie mógł przeczytać raport o tym, jak poszczególne ministerstwa, a przede wszystkim resort zdrowia, nie realizują wdrożenia programu, do którego zostali zobligowani rozporządzeniem.

Stary szpital jak nowy

Trwa remont Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. W budynku mieści się Oddział Psychiatryczny, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Po przebudowie powstanie tam także między innymi pododdział rehabilitacji neurologicznej, oddział dzienny rehabilitacji dla dzieci i dorosłych oraz dla rehabilitacji w ramach ambulatorium. Remont objął całą bryłę budynku – robotnicy pracują między innymi w piwnicach i na strychu, by wygospodarować dla szpitala dodatkową powierzchnię, na której w przyszłości będzie można utworzyć dwa niezwykle potrzebne oddziały – psychogeriatrię oraz rehabilitację geriatryczną. Koszty pracy wyniosą w sumie 7,4 mln zł.

Krakowska galeria ze sztuką szpitalną

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK) wystawiło prace pacjentów szpitala psychiatrycznego im. Babińskiego. Wystawa zatytułowana „Prywatne wnętrze” pokazuje płótna i rysunki wykonane przez uczestników zajęć arteterapii, które odbywają się w szpitalu. Organizatorzy wystawy przekonują, że jej głównym celem jest pokazanie znaczenia sztuki w różnych kontekstach życia.

Znów straszy w szpitalu

Fundacja „Srebrne Lata” z Poznania, która działa na rzecz osób samotnych, organizuje kolejne edycje zwiedzania nocą dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach pod Poznaniem. Zabytkowy gmach szpitala już nieraz służył jako scena dla niezwykłych wydarzeń, między innymi nocy horrorów i filmów grozy. Fundacja organizuje podobne wydarzenia, by zbierać pieniądze na remont budynku, a w dalszej perspektywie na stworzenie tu centrum seniora – czyli miejsca, gdzie starsi ludzie mogliby, wzorem zachodnioeuropejskich miast, spędzać razem czas. Trwa też poszukiwanie sponsorów, bo remont budynków dawnego szpitala psychiatrycznego będzie kosztował kilka, jeśli nie kilkanaście, milionów złotych.

Zmarła prof. Jolanta Rabe-Jabłońska

Pożegnaliśmy członka Rady Naukowej „Psychiatrii po Dyplomie”, prof. Jolantę Rabe-Jabłońską. Pani profesor przez wiele lat sprawowała funkcję kierownika I Katedry Psychiatrii oraz Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także łódzkiego konsultanta wojewódzkiego ds. psychiatrii. Była członkiem PAN, wieloletnim wykładowcą, promotorem doktoratów i habilitacji, autorką wielu podręczników. Jej zainteresowania naukowe dotyczyły głównie grup wysokiego ryzyka psychozy, pierwszego epizodu schizofrenii, wpływu leków przeciwpsychotycznych na zaburzenia równowagi pro- i antyoksydacyjnej, metabolicznych konsekwencji leczenia lekami przeciwpsychotycznymi, zmian w zakresie substancji białej w schizofrenii w badaniach neuroobrazowych, a także markerów schizofrenii. Zainteresowania kliniczne obejmowały zaś dodatkowo dysmorfofobię, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia jedzenia. Prywatnie była miłośniczką muzyki i literatury Ameryki Łacińskiej.

Do góry