Psychiatria po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2014
Aktualności
Dążymy do celu
2014 update
Teoria i praktyka
Soma a psyche
Psychiatria dziecięca
Zasady farmakoterapii
Diagnostyka obrazowa
Z sali sądowej
Felieton