5. Kolejna ważna wskazówka diagnostyczna to profil objawów depresyjnych ze spowolnieniem, apatią i nadmierną sennością oraz pojawienie się objawów psychotycznych, jak również oporność na leki przeciwdepresyjne.[7]

Pozytywny zwrot w terapii

Ostatnia hospitalizacja pacjentki wiązała się ze zmianą nie tylko rozpoznania, ale i leczenia, którego istotnym elementem jest nie tylko prawidłowa, zgodna ze standardami[10] farmakoterapia, ale i psychoedukacja.[11] Takie postępowanie daje szansę na dalszą współpracę z chorą i możliwość podtrzymania remisji.

Do góry