2. Zaburzenia funkcji poznawczych powinny więc być czynnikiem skłaniającym do precyzyjnej diagnostyki, nakierowanej na identyfikację ich potencjalnie odwracalnych czynników przyczynowych.

3. Wodogłowie normotensyjne jest jednym z tych zespołów, w których wczesna diagnostyka jest szczególnie istotna.

4. Charakterystyczne zaburzenia chodu i wczesne nietrzymanie moczu powinny sugerować wdrożenie diagnostyki obrazowej oraz szybkie konsultacje neurologiczne i neurochirurgiczne w celu rozważenia wskazań do leczenia operacyjnego.

Do góry