Psychiatria po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2014
Aktualności
Meandry psychiatrii
Soma a psyche
Uczymy się na błędach
Na ważny temat
Prawidłowe rozpoznanie
Dążymy do celu
Niebezpieczne związki
Jak ja to robię
Psychiatria dziecięca
Felieton