Innym ważnym zagadnieniem poruszanym wielokrotnie podczas kongresu było zjawisko depresji poporodowej. Należy pamiętać, iż nieleczone objawy zaburzeń depresyjnych są powiązane z większą liczbą powikłań okołoporodowych, ryzykiem występowania zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej, słabszym zaangażowaniem matki w opiekę nad dzieckiem, wolniejszym przyrostem masy ciała dziecka, wolniejszym wzrostem obwodu główki, zwiększonym ryzykiem porodu przedwczesnego, a także zwiększonym ryzykiem niższej masy urodzeniowej dziecka. U kobiety z depresją częściej wykonuje się cięcie cesarskie oraz znieczulenie zewnątrzoponowe.

Na podkreślenie zasługuje to, jak wiele uwagi organizatorów było zwrócone na wspieranie młodych lekarzy będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii. Mieli oni możliwość nie tylko prezentacji wyników własnych badań, lecz także szansę udziału w licznych warsztatach do nich skierowanych. Młodym lekarzom umożliwiono również bezpośredni kontakt z wybitnymi ekspertami z dziedziny psychiatrii podczas kilkunastu indywidualnych spotkań (panele dyskusyjne pod nazwą „Ask the Experts”).

Kolejny, 28. Kongres Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego odbędzie się w 2020 roku w Madrycie.

Do góry