Farmakoterapia

Duloksetyna – lek przeciwdepresyjny o szerokim profilu działania

lek. Maria Filip
prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:
lek. Maria Filip
Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Aleksandrowska 159
91-229 Łódź
tel.: 42 715 59 85
fax: 42 640 50 58
e-mail: mariafilip@interia.pl

Small filip maria  opt

lek. Maria Filip

Small ga%c5%82ecki piotr pryw opt

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

  • Właściwości duloksetyny i główne wskazania do jej stosowania
  • Skuteczność w leczeniu zaburzeń depresyjnych, zespole lęku uogólnionego, zespołach bólowych o różnej etiologii oraz wysiłkowym nietrzymaniu moczu
  • Możliwe interakcje i środki ostrożności

Duloksetyna jako 1 z 2 dostępnych w Polsce leków z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI – serotonin norepinephrine reuptake inhibitor) jest lekiem działającym selektywnie, cechuje się wysokim powinowactwem wobec układów transporterowych serotoniny i noradrenaliny, wzbogaconym także o wpływ na neuroprzekaźnictwo dopaminowe1. W związku z wielokierunkowym mechanizmem działania znajduje zastosowanie w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych uogólnionych, a także zespołów bólowych o różnej etiologii2. Dodatkowo jest stosowana w leczeniu bólu neuropatycznego, fibromialgii oraz wysiłkowego nietrzymania moczu3. Duloksetyna jest lekiem skutecznym i dość dobrze tolerowanym w przypadku współwystępowania różnego rodzaju dolegliwości fizycznych oraz objawów depresyjnych1.

Historia duloksetyny

Duloksetynę stworzyli naukowcy współpracujący z Eli Lilly – David Robertson, David Wong i Joseph Krushinski (zostali oni wymienieni jako wynalazcy w zgłoszeniu patentowym złożonym w 1986 r. i udzielonym w 1990 r.). Pierwsza publikacja dotycząca odkrycia racemicznej postaci duloksetyny, określanej jako LY227942, ukazała się w 1988 r. Enancjomer (+) LY227942, przypisany LY248686, został wybrany do dalszych badań, ponieważ hamował wychwyt zwrotny serotoniny w synaptosomach szczurów dwukrotnie silniej niż enancjomer (–). Cząsteczka ta została następnie nazwana duloksetyną4.

W 2001 r. firma Eli Lilly złożyła w FDA wniosek o nowy lek (NDA – new drug application) dla duloksetyny. Trzy lata później została ona zatwierdzona w leczeniu depresji i neuropatii cukrzycowej. Również w roku 2004 duloksetyna została zatwierdzona do stosowania w wysiłkowym nietrzymaniu moczu (SUI – stress urinary incontinence) w Europie5. W 2007 r. Health Canada zatwierdziło duloksetynę w leczeniu depresji i obwodowego bólu neuropatycznego u cukrzyków.

Cechy fizykochemiczne

Small duloksetyna opt

Rycina 1. Struktura chemiczna duloksetyny

Duloksetyna (chlorowodorek duloksetyny: LY248686, chlorowodorek N-metylo-g-1-naftalenyloksy-2-tiofeno-propanaminy) (ryc. 1) jest zrównoważonym podwójnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (norepinefryny). Dodatkowo, blokując pompę zwrotnego wychwytu dopaminy (transporter dopaminy), wpływa na przekaźnictwo dopaminergiczne. Ponieważ dopamina jest inaktywowana przez wychwyt zwrotny noradrenaliny w korze czołowej, w której występuje niewiele transporterów dopaminowych, duloksetyna może nasilać przekaźnictwo dopaminergiczne w tej części mózgu3,6.

Właściwości farmakokinetyczne

Duloksetyna jest dostępna w postaci kapsułek dojelitowych i dobrze wchłaniana drogą doustną. Podaje się ją raz dziennie7, a zakres terapeutyczny mieści się między 60 a 120 mg na dobę. Po podaniu pojedynczych doustnych dawek 20 mg duloksetyny czas do osiągnięcia Cmax mieści się zwykle w zakresie 4-6 godz. u zdrowych dorosłych ochotników8. Okres półtrwania w osoczu wynosi ok. 12 godz.7 Biodostępność – 50%. Objętość dystrybucji – 10-14 l/kg7.

Badania z użyciem duloksetyny znakowanej 14C wskazują, że lek jest silnie związany z białkami osocza (>95%)9. Badania in vitro sugerują z kolei, że duloksetyna może hamować CYP2D6 i być metabolizowana zarówno przez CYP1A2, jak i CYP2D6 do wielu nieaktywnych metabolitów9.

Wskazania do stosowania duloksetyny

Small 3500

Tabela 1. Wskazania do stosowania duloksetyny

Warto nadmienić, że rejestracje duloksetyny mogą się istotnie różnić w zależności od agencji regulującej rynek (tab. 1).

Do góry