Psychiatria

Psychoza poporodowa – obraz i postępowanie

Dr n. med. Anna Mosiołek

               

Klinika Psychiatryczna Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

Adres do korespondencji: Dr n. med. Anna Mosiołek, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, tel. 22 758 63 71, faks 22 758 75 70, e-mail: manitka@tlen.pl

Psychoza poporodowa (PP) jest psychiatrycznym stanem nagłym wymagającym podjęcia natychmiastowej interwencji. Jej rozpowszechnienie wynosi 0,1-0,2 proc. Objawy psychozy poporodowej pojawiają się w sposób gwałtowny, zazwyczaj w ciągu pierwszych kilku dni do kilku tygodni po porodzie. Największym zagrożeniem jest występowanie tendencji suicydalnych lub homicydalnych, których następstwem jest popełnianie dzieciobójstwa przez mniej więcej 4 proc. kobiet.

Szczególnie wysokie ryzyko zachorowania na psychozę poporodową dotyczy kobiet leczonych z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD). Połowa kobiet, u których wystąpiła PP, leczyła się psychiatrycznie w przeszłości. W przypadku gdy kobieta leczyła się z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej lub zaburzeń schizoafektywnych, ryzyko wystąpienia PP wynosi około 25 proc. Gdy dodatkowo z wywiadu rodzinnego wynika, że matka lub siostra przechodziły PP – wzrasta ono do 50 proc. W przypadku gdy kobieta w przeszłości miała psychozę poporodową, prawdopodobieństwo kolejnej wynosi 50 proc. Wzrasta ono jeszcze, gdy pacjentka miała zaburzenia psychiczne w czasie ciąży, ciąża była nieplanowana albo w przeszłości kobieta przechodziła epizod hipomaniakalny lub maniakalny.[1-3]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Psychoza poporodowa – schemat postępowania

1. Zabezpieczenie dziecka.2. Zabezpieczenie kobiety – jeśli to konieczne, należy zastosować środki przymusu bezpośredniego.3. Pilna konsultacja psychiatryczna.4. Do czasu konsultacji w [...]

Objawy występujące u kobiety z psychozą poporodową:

Objawy afektywne: nadmierne pobudzenie, niepokój, podwyższony nastrój, nadmierna drażliwość, wahania nastroju, natłok i gonitwa myśli, nadmiar energii i poczucie, że jest [...]

Do góry