Stany Nagłe po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2018

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2018
Felieton
Pacjent zgłasza objawy
Kardiologia
Wskazówki
Choroby wewnętrzne
Hepatologia
Psychiatria
Neurologia
Laryngologia
Pułapki badań laboratoryjnych
Farmakoterapia w stanach nagłych