Kardiologia

Czy to już zawał mięśnia sercowego, czy jeszcze nie?

Dr n. med. Marcin Wełnicki1
Lek. Anna Adamska-Wełnicka2

1III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

2Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Wojskowy Instytut Medyczny

Adres do korespondencji: Dr n. med. Marcin Wełnicki, III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa, e-mail: welnicki.marcin@gmail.com

Zawał mięśnia sercowego wydaje się schorzeniem oswojonym w XXI wieku. Symptomatologia typowego zawału mięśnia sercowego znana jest nie tylko lekarzom, lecz także ludziom z medycyną niezwiązanym. Dostępność do leczenia inwazyjnego w Polsce jest na najwyższym, europejskim poziomie. Nie każdy ostry zespół wieńcowy manifestuje się jednak w klasyczny sposób. Nie każdy zawał to STEMI. Nie zawsze zawał jest konsekwencją pęknięcia blaszki miażdżycowej. Nie wolno zapominać, że wytyczne i standardy są dla pacjenta, nigdy odwrotnie. Prawidłowe rozpoznanie choroby wciąż wymaga od nas myślenia wielowątkowego, a nie posługiwania się tabelkami. Przedstawiany przez nas przypadek 88-letniego mężczyzny z ostrym zespołem wieńcowym dowodzi, jak niejednoznaczna potrafi być klinika tego schorzenia.

Kardiologia, w tym również kardiologia inwazyjna, w ciągu ostatnich dwóch-trzech dekad rozwinęła się w sposób godny podziwu. Dzisiejsze możliwości diagnostyki i leczenia chorób takich jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca czy migotanie przedsionków są nieporównywalnie większe niż pod koniec ubiegłego wieku. W 2012 roku w Polsce z powodu zawału mięśnia sercowego hospitalizowano blisko 80 tys. pacjentów, współczynnik zachorowalności w latach 2009-2012 wynosił 260/100 tys./rok, podczas gdy śmiertelność wewnątrzszpitalna związana z zawałem mięśnia sercowego wynosiła 2,5 proc. w grupie 39-45 lat oraz do 20 proc. wśród osób po 85. r.ż. Dane te pochodzą z raportu powstałego na podstawie informacji z Narodowej Bazy Danych Zawałów Serca (AMI-PL 2009-2012).[1] Liczba zgonów z powodu zawału mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 15 lat zmniejszyła się o połowę. Wciąż jednak to schorzenia układu sercowo-naczyniowego pozostają jedną z głównych przyczyn zgonów. Szybka diagnostyka ostrych stanów kardiologicznych jest więc często kluczowa. Niestety w praktyce klinicznej nawet szybkie postawienie trafnej diagnozy nie zawsze umożliwia skuteczne leczenie.

Przedstawiamy przypadek 88-letniego mężczyzny, u którego kliniczna manifestacja kolejnego w życiu zawału mięśnia sercowego była niejednoznaczna, a jego przebieg niestety niepomyślny.

Wywiad i badanie przedmiotowe

W późnych godzinach wieczornych na SOR jednego ze stołecznych szpitali zespół ratunkowy przywiózł 88-letniego mężczyznę. Powodem wezwania pogotowia były nasilające się od kilku godzin bóle w nadbrzuszu. Pacjent obciążony był licznymi schorzeniami,...

Pięć lat przed opisywaną sytuacją na podstawie wykonanej wówczas koronarografii został zakwalifikowany do zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego i jednoczesnej wymiany zastawki mitralnej (wówczas w koronarografii opisywano 80-proc. zwężenie pnia...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wywiad i badanie przedmiotowe

W późnych godzinach wieczornych na SOR jednego ze stołecznych szpitali zespół ratunkowy przywiózł 88-letniego mężczyznę. Powodem wezwania pogotowia były nasilające się [...]

Badania dodatkowe wykonane na SOR

W trakcie wstępnej diagnostyki na SOR wykonano podstawowe badania laboratoryjne i obrazowe.

Dalszy przebieg hospitalizacji

Na OIOK wykonano kontrolne oznaczenia markerów martwicy miokardium oraz echo serca. Stężenia troponiny I oraz CKMB narastały odpowiednio do 2,84 ng/ml [...]

Omówienie kluczowych elementów diagnostyki i postępowania

Opisany przypadek pacjenta ze schyłkową niewydolnością serca, licznymi obciążeniami współistniejącymi dowodzi, jak trudna potrafi być diagnostyka ostrego zespołu wieńcowego. Przede wszystkim [...]

Komentarz

W omawianym przypadku szybka i trafna diagnoza nie pozwoliła niestety na uratowanie życia chorego. W związku jednak z rozległą akinezą mięśnia [...]

Do góry