Rzut oka na rtg

Różne maski duszności – zapalenie płuc

Lek. Jakub Różalski

Dr n. med. Krzysztof Wróblewski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Opis przypadku klinicznego

Pacjent, lat 67, został przekazany przez zespół ratownictwa medycznego na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z powodu utrzymującej się od mniej więcej 7 dni gorączki do 39,2°C, duszności wysiłkowej, narastającego osłabienia oraz zmniejszonej ilości oddawanego moczu. Z powodu gorączki mężczyzna stosował doraźnie preparat metamizolu 500 mg 3 × dziennie (lek dostępny bez recepty), uzyskując spadek temperatury ciała do mniej więcej 37°C. Przy przyjęciu pacjent negował inne objawy ze strony dróg oddechowych, w tym kaszel i katar. W wywiadzie m.in.: przewlekła choroba wieńcowa, stan po przebytym OZW NSTEMI z angioplastyką i implantacją stentu uwalniającego syrolimus, hipercholesterolemia.

W badaniu przedmiotowym stan ogólny średni, pacjent przytomny w pełnym kontakcie słowno-logicznym, skóra sucha, nadmiernie ucieplona, tachypnoe około 20 oddechów/min, nad polami płucnymi odgłos opukowy jawny, szmer oddechowy pęcherzykowy prawidłowy, pojedyncze trzeszczenia u podstawy płuca lewego, czynność serca miarowa ok. 88 uderzeń/min, tony głośne, ciśnienie tętnicze 100/60 mmHg, bez odchyleń w badaniu przedmiotowym brzucha, obrzęki kończyn dolnych nieobecne.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

W ramach SOR wykonano badania laboratoryjne oraz RTG klatki piersiowej w projekcji AP (ryc. 1).

Leczenie

Z uwagi na uzyskane 2 punkty w skali CURB65, wysokie wartości CRP i podwyższone wartości prokalcytoniny (PCT) sugerujące uogólnioną reakcję zapalną [...]

Rozpoznanie

U pacjenta stwierdzono cechy pozaszpitalnego lewostronnego zapalenia płuc z cechami ostrego uszkodzenia nerek w przebiegu odwodnienia oraz niekontrolowanego stosowania leków z [...]

Kilka krótkich wskazówek dla lekarzy niebędących radiologami

Ze względów praktycznych zmiany w obrębie płuc widoczne na rentgenogramie można podzielić na:

Jak do tego doszło?

W przypadku płatowego zapalenia płuc zwykle na rentgenogramie widoczne jest zacienienie z zaznaczonymi granicami zmienionego chorobowo płata (w tym wypadku płata [...]
Do góry