Stany Nagłe po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2019

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2019
Felieton
Psychiatria
Alergologia
Wskazówki
Choroby wewnętrzne
Anestezjologia
Doświadczenia własne
Neurologia
Pacjent zgłasza objawy
Nefrologia
Rzut oka na rtg