Diabetologia

Czy każda hiperglikemia wymaga hospitalizacji?

dr n. med. Izabela Materek-Kuśmierkiewicz

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: dr n. med. Izabela Materek-Kuśmierkiewicz
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź
e-mail: izabela.materek-kusmierkiewicz@umed.lodz.pl

  • Opisy przypadków pacjentów z podwyższoną wartością glikemii
  • Powody, dla których koniecznie należy przyjąć pacjenta z hiperglikemią do szpitala
  • Sytuacje, gdy zamiast hospitalizacji wskazane jest leczenie ambulatoryjne

Podwyższone wartości glikemii są częstym powodem kierowania pacjentów do leczenia szpitalnego. Są to zazwyczaj chorzy z rozpoznaną wcześniej cukrzycą. Przyczyną nieprawidłowego wyrównania metabolicznego – oprócz sytuacji, w których to pacjent nie przestrzega zaleceń – bardzo często są zakażenia, urazy, stany chorobowe wymagające pilnej interwencji lekarskiej (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, ostre stany chirurgiczne).

Bezdyskusyjna jest konieczność hospitalizacji pacjentów z wyżej wymienionych powodów, jak również z cukrzycową kwasicą ketonową, w stanie hiperglikemiczno-hiperosmolalnym oraz z kwasicą mleczanową (tabela 1).

Ale czy każda hiperglikemia wymaga pozostawienia pacjenta w szpitalu?

Przypadek 1

53-letnia kobieta została skierowana do szpitala przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z powodu osłabienia, objawów dyzurycznych, braku apetytu oraz glikemii 208 mg/dl oznaczonej w poradni za pomocą glukometru.

W wywiadzie u pacjentki ponadto nadwaga (indeks masy ciała [BMI – body mass index] 27,4 kg/m2), nadciśnienie tętnicze. Z odchyleń od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych wykonanych w izbie przyjęć (IP): glikemia 6,9 mmol/l, białko C-reaktywn...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek 2

72-letni pacjent od 8 lat chorujący na cukrzycę typu 2 zgłosił się do szpitala z powodu nieprawidłowego wyniku badania hemoglobiny glikowanej [...]

Przypadek 3

Do IP zgłasza się 78-letnia pacjentka od 15 lat chorująca na cukrzycę typu 2. Obecnie leczona metforminą o przedłużonym uwalnianiu w [...]

Podsumowanie

Po przeanalizowaniu przytoczonych przypadków klinicznych należy zapamiętać:

Do góry