Okulistyka

Cukrzycowy obrzęk plamki – ukryty zabójca wzroku

dr n. med. Agnieszka Kamińska

Adres do korespondencji: dr n. med. Agnieszka Kamińska
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie, ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa

  • Opis przypadków pacjentów, u których nastąpiło nagłe pogorszenie widzenia z powodu cukrzycowego obrzęku plamki
  • Zalecenia okulistyczne dla pacjentów diabetologicznych
  • Schemat skojarzonego leczenia cukrzycowego obrzęku plamki

Cukrzycowy obrzęk plamki (DME – diabetic macular edema) stanowi drugą co do częstości przyczynę trwałego i głębokiego upośledzenia wzroku po zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem1,2. Przebieg może czasem przybrać postać dość gwałtownych objawów. Jak rozpoznać DME i uchronić pacjenta przed utratą wzroku?

Przypadek 1

Mężczyzna, lat 44, zgłosił się z powodu nagłych trudności w czytaniu i pogorszenia widzenia do dali. Był kierowcą samochodu ciężarowego i nie mógł pracować. W wywiadzie – kilka dni temu zabieg chirurgiczny z powodu usunięcia ropnia okołoodbytniczego. Ogólnie złe samopoczucie, osłabienie, nagłe schudnięcie. W badaniu OCT (optical coherence tomography, optyczna koherentna tomografia siatkówki) – izolowany obrzęk plamki bez jakichkolwiek innych nieprawidłowości na dnie oka. Pacjenta skierowano na badania do diabetologa, stwierdzono cukrzycę, włączono terapię insuliną. Pacjent wrócił na ponowne badanie okulistyczne, zakwalifikowany został do iniekcji anty-VEGF (VEGF – vessel endothelial growth factor, czynnik wzrostu śródbłonka naczyń) i dalszego leczenia okulistycznego z powodu cukrzycowego obrzęku plamki. Po 2-3 miesiącach ostrość wzroku wróciła do normy i pacjent powrócił do normalnego życia. W tym przypadku to okulista wykrył cukrzycę poprzez rozpoznanie cukrzycowego obrzęku plamki.

Przypadek 2

Kobieta, lat 66, od kilkunastu lat chorująca na cukrzycę, leczona insuliną. Pod stałą kontrolą okulistyczną, wykonano laseroterapię obojga oczu z powodu retinopatii cukrzycowej przedproliferacyjnej. Ostrość wzroku u pacjentki dość dobra i stabi...

Charakterystyka DME

DME może powodować:

  • zniekształcenie obrazu
  • męty
  • zmienioną wrażliwość na kontrast
  • światłowstręt
  • zaburzenia widzenia barwnego
  • mroczki.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Charakterystyka DME

DME może powodować:

Postępowanie

Zarówno hiperglikemia, jak i hipoksja mogą mieć wpływ na poziom ekspresji licznych czynników wazoaktywnych prowadzących do zmian strukturalnych i funkcjonalnych w [...]

Do góry