Objawy i dalsza diagnostyka

Ból w okolicy lędźwiowej – diagnostyka różnicowa, najczęstsze przyczyny, postępowanie

lek. Alina Żorniak

dr n. med. Michał Żorniak

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji: lek. Alina Żorniak, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze, e-mail: alina.zorniak@gmail.com

  • Objawy alarmujące u pacjenta z bólem w okolicach lędźwiowych
  • Konieczne elementy badania diagnostycznego warunkujące postawienie właściwego rozpoznania przyczyny bólu lędźwiowego
  • Potencjalne przyczyny dolegliwości bólowych związane z układem moczowym oraz pochodzące spoza niego

Opis przypadku

48-letnia pacjentka z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym zgłosiła się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z powodu silnego bólu okolicy lędźwiowej lewej, trwającego od około 5 godzin. Według relacji kobiety w chwili pojawienia się bólu doszło do zasłabnięcia bez utraty przytomności. W wywiadzie: stan po cholecystektomii laparoskopowej, nawracające zapalenie pęcherza moczowego, ostatnie mniej więcej 3 miesiące temu. W wywiadzie ginekologicznym 3 porody siłami natury. Charakter bólu opisuje jako stały, okresowo narastający, nasilający się przy chodzeniu, promieniujący do wewnętrznej powierzchni uda lewego.

W badaniu fizykalnym ciśnienie tętnicze 100/70 mmHg, częstość oddechów 27/min, akcja serca miarowa (ASM) 100/min, tony serca prawidłowo akcentowane, nad polami płucnymi szmer pęcherzykowy, symetryczny, brzuch miękki, bolesny przy palpacji śródbrzusza lewego, objaw Chełmońskiego ujemny, objaw Goldflama lewostronnie dodatni, perystaltyka w normie.

W badaniach laboratoryjnych stwierdzono leukocytozę 12 tys./ml, podwyższone stężenie białka C-reaktywnego (CRP – C-reactive protein) 45 mg/l, w badaniu ogólnym moczu liczne bakterie, liczne leukocyty i erytrocyty. Pozostałe wyniki w granicach normy. W wykonanym badaniu ultrasonograficznym (USG) brzucha stwierdzono hiperechogeniczne struktury dające cień akustyczny w obrębie nerki lewej bez poszerzenia układu kielichowo-miedniczkowego. W badaniu radiologicznym (RTG) jamy brzusznej stwierdzono przejaśnienia w rzucie nerki lewej odpowiadające obrazowi kamicy nerkowej.

Zastosowano leczenie farmakologiczne, podano metamizol, drotawerynę, hioscynę oraz nawodnienie parenteralne. Dolegliwości ustąpiły. Pacjentkę konsultowano urologicznie i zdecydowano o dalszym leczeniu zachowawczym z kontrolną wizytą w poradni urologicznej za 4 tygodnie.

Pacjent z bólem w okolicy lędźwiowej

Ból okolicy lędźwiowej należy do najczęstszych przyczyn zgłaszania się chorych do lekarza. Jest to objaw wysoce niespecyficzny i może być związany z występowaniem różnorodnych patologii: od niegroźnych i niewymagających pilnej interwencji po stany...

Wywiad

Ból okolicy lędźwiowej obejmuje obszar pomiędzy XII żebrem a kością biodrową, na ogół lokalizując się i szerząc od linii pachowej środkowej i tylnej. Może mieć różne nasilenie, co stanowi istotną wskazówkę diagnostyczną: od stosunkowo nieznacznych...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pacjent z bólem w okolicy lędźwiowej

Ból okolicy lędźwiowej należy do najczęstszych przyczyn zgłaszania się chorych do lekarza. Jest to objaw wysoce niespecyficzny i może być związany [...]

Badanie fizykalne

W przypadku wstępnej diagnostyki przyczyn bólu okolicy lędźwiowej pomimo olbrzymiego i niepodważalnego postępu w zakresie badań dodatkowych i metod obrazowych badanie [...]

Najczęstsze przyczyny bólu okolicy lędźwiowej

W tym oraz kolejnych akapitach zostaną omówione pokrótce najczęstsze przyczyny bólu okolicy lędźwiowej – podsumowane w tabeli 1.

Do góry