Traumatologia

Mężczyzna, który spadł z roweru, czyli skutki wykrytego przypadkowo tętniaka aorty brzusznej

lek. Przemysław Pakosiński

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Przemysław Pakosiński

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

– Centralny Szpital Weteranów

ul. Żeromskiego 113

90-549 Łódź

e-mail: p.pako@interia.pl

• Opis przypadku klinicznego z własnej praktyki

• Objawy tętniaków aorty, które powinny wzbudzić czujność lekarza

• Diagnostyka i leczenie tętniaków aorty brzusznej oraz czynniki wpływające na powodzenie interwencji chirurgicznych

Właściwa ocena stanu klinicznego pacjenta przez lekarza dyżurującego w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) lub izby przyjęć (IP) jest jednym z najważniejszych elementów łańcucha przeżycia. W wielu przypadkach wstępne rozpoznanie można postawić na podstawie stwierdzanych klasycznych objawów klinicznych. Istnieją jednak pewne stany chorobowe, które ze względu na niecharakterystyczny obraz kliniczny, a ego pacjenta przez lekarza dyżurującego w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) lub izby przyjęć (IP) jest jednym z najważniejszych elementów łańcucha przeżycia. W wielu przypadkach wstępne rozpoznanie można postawić na podstawie stwierdzanych klasycznych objawów klinicznych. Istnieją jednak pewne stany chorobowe, które ze względu na niecharakterystyczny obraz kliniczny, a czasem wręcz asymptomatyczny przebieg, są wykrywane przypadkowo.

Opis przypadku

Pacjent 53-letni został przywieziony na izbę przyjęć przez zespół ratownictwa medycznego (ZRM) po zasłabnięciu i następczym upadku w trakcie rekreacyjnej jazdy na rowerze. Z wywiadu wynikało, że przejażdżki rowerowe wykonywał regularnie 1-2 razy w tygodniu. Tego dnia czuł się bardzo dobrze, ale w trakcie jazdy poczuł nagłe osłabienie, duszność wysiłkową oraz silne zawroty głowy. Ponadto w wywiadzie medycznym stwierdzono m.in. wieloletnią cukrzycę typu 2 dobrze kontrolowaną dietą, nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, otyłość oraz stan po przebytej przed kilku laty zatorowości płucnej. Pacjent przyjmował na stałe: kwas acetylosalicylowy 75 mg 1 × dziennie, ramipryl 5 mg 1 × dziennie, nebiwolol 5 mg 1 × dziennie, amlodypinę 10 mg 1 × dziennie, doksazosynę 4 mg 1 × dziennie oraz dabigatran 150 mg 2 × dziennie. Z pogłębionego wywiadu wynikało, że z powodu miernych dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa przyjął 2 tabl. metamizolu oraz że w ostatnich 2 dniach nie przyjmował dabigatranu.

W trakcie przekazania lekarzowi dyżurnemu IP pacjent pozostawał w kontakcie słowno-logicznym, zgłaszał mierną duszność spoczynkową, negował natomiast dolegliwości bólowe w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej, krwawienie z jamy ustnej, jamy ...

Podczas transportu z miejsca zdarzenia do szpitala ZRM podał pacjentowi 500 ml 0,9% roztworu NaCl. W ramach IP kontynuowano dożylną podaż krystaloidów, wdrożono ciągły dożylny wlew norepinefryny w dawce 0,4 mg (5 ml roztworu) na godz. (w rozcieńcz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jak do tego doszło?

Wymiar poprzeczny tętnicy głównej zwykle nie przekracza 40 mm w odcinku piersiowym i zmniejsza się w miarę oddalania się od serca. [...]

Jak diagnozuje się choroby aorty?

W 2014 r. opublikowano pierwsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology)7 dotyczące diagnozowania i leczenia chorób aorty. [...]

Jakie były dalsze losy pacjenta?

Opisywanemu pacjentowi w trybie pilnym wykonano TK jamy brzusznej. W badaniu stwierdzono pęknięcie tętniaka aorty brzusznej o wymiarach ok. 115 × [...]

Podsumowanie

Pęknięcie tętniaka aorty brzusznej do przestrzeni zaotrzewnowej stwarza możliwości leczenia operacyjnego. Jednak pęknięcie tętniaka aorty brzusznej do wolnej jamy brzusznej niemal [...]

Do góry