Otolaryngologia

Ciężarna z nagłym niedosłuchem

dr n. med. Piotr Rot1,2
prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz1

1Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

2MEA Clinic, Warszawa

Adres do korespondencji:

dr n. med. Piotr Rot

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

e-mail: prot@wim.mil.pl

  • Zróżnicowane przyczyny zaburzeń słuchu u ciężarnych – opis przypadków
  • Pilna ocena otoskopowa w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej jako kluczowy element postępowania
  • Algorytm diagnostyki i leczenia ciężarnych z nagłym niedosłuchem

Nagłe zaburzenia słuchu są dość częstą przypadłością kobiet w ciąży. Zjawisko to wiąże się z występowaniem fizjologicznego obrzęku błony śluzowej górnych dróg oddechowych w tej grupie. Szacuje się, że do 30% ciężarnych cierpi na zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza. Wśród wielu błahych przypadków należy wychwycić te, które są potencjalnie groźne dla słuchu. U takich chorych szybka ocena laryngologiczna, a następnie bezzwłoczne wdrożenie leczenia mogą się okazać decydujące dla przyszłego funkcjonowania narządu słuchu. Trzeba podkreślić, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) często jest pierwszym pracownikiem medycznym, któremu kobieta w ciąży zgłasza nagły niedosłuch. W związku z tym odgrywa on kluczową rolę w ustaleniu, która z chorych wymaga pilnej oceny laryngologicznej.

Opis przypadków

Przypadek 1

Pacjentka 32-letnia, w 22 tygodniu ciąży, została skierowana z izby przyjęć (IP) szpitala na oddział laryngologii z rozpoznaniem nagłego niedosłuchu obojga uszu. Niebadana otoskopowo w POZ. Nie leczy się przewlekle. W wywiadzie nagły niedosłuch, który pojawił się po nocnym wypoczynku, przed 3 dniami. Chora zauważyła znaczne pogorszenie słuchu po wyjęciu stoperów założonych do snu. Pogorszeniu słuchu towarzyszył szum uszny. Pacjentka bezskutecznie stosowała polecone przez farmaceutę krople do uszu. W badaniu otoskopowym wykonanym na oddziale stwierdzono obustronne czopy woskowinowe. Po oczyszczeniu uszu dolegliwości ustąpiły.

 

Diagnoza: czop woskowinowy obustronnie.

Przypadek 2

Pacjentka 28-letnia, w 12 tygodniu ciąży, została skierowana z IP na oddział laryngologii z rozpoznaniem nagłego niedosłuchu ucha lewego. Niebadana otoskopowo w POZ, dotychczas nieleczona. Nie leczy się przewlekle. W wywiadzie ból i pogorszenie słyszenia uchem lewym, z towarzyszącym szumem od 5 dni, bez gorączki. Przy badaniu laryngologicznym znaczna tkliwość skrawka ucha lewego, w badaniu otoskopowym znaczny obrzęk i zaczerwienienie przewodu słuchowego zewnętrznego, uwidoczniony fragment błony bębenkowej niezmieniony. W próbach stroikowych cechy niedosłuchu przewodzeniowego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Przedstawione przypadki uzmysławiają różnorodność chorób, które mogą się wiązać z pogorszeniem słuchu. Nie wyczerpują one oczywiście wszystkich możliwości. Zwracają jednak uwagę [...]

Podsumowanie

Należy zaznaczyć, że w przypadku nagłych zaburzeń słuchu u ciężarnych najważniejsza jest identyfikacja chorych wymagających pilnej oceny laryngologicznej. Szybka ocena laryngologiczna [...]

Do góry