Praktyka kliniczna

Dawkowanie leków w nebulizacji w warunkach POZ i SOR

lek. Michał Rogacki

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ALERGO-MED Sp. z o.o.

Adres do korespondencji:

lek. Michał Rogacki

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

ALERGO-MED Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 8

60-823 Poznań

e-mail: alergomed.rogacki@outlook.com

  • Postępowanie w zaostrzeniach astmy o różnym nasileniu
  • Zasady dawkowania leków wziewnych
  • Różne typy nebulizatorów i efektywność nebulizacji

Opis przypadku

Pacjentka 32-letnia zgłosiła się do lekarza rodzinnego z powodu ostrej duszności nasilającej się od 2 dni. W wywiadzie: rozpoznana w wieku 14 lat astma oskrzelowa oraz sezonowy alergiczny nieżyt nosa. Pacjentka nieleczona dotychczas za pomocą immunoterapii swoistej. Przypomina sobie, że w przeszłości miała dodatnie wyniki skórnych testów punktowych w kierunku pyłków drzew. Dotychczas nie odczuwała duszności. Objawy związane z alergicznym nieżytem nosa występowały od marca do połowy maja. Odczuwała wówczas świąd oczu i nosa. Ponadto zgłaszała uczucie zatkanego nosa na zmianę z przeźroczystą, wodnistą wydzieliną. Pacjentka leczyła się objawowo lekami przeciwhistaminowymi, które kupowała w aptece. Nie przyjmowała leków wziewnych. Objawy z roku na rok były coraz bardziej dokuczliwe, a w tym roku po raz pierwszy pojawiła się duszność.

 

W badaniu przedmiotowym: chora przytomna, w logicznym kontakcie słownym. Pacjentka nieco splątana i zdenerwowana, ale mówi pełnymi zdaniami. Osłuchowo tony serca dźwięczne, prawidłowo akcentowane. Tętno 90/min. Częstość oddechów 27/min. Saturacja 91%. Osłuchowo liczne świsty nad całymi polami płucnymi.

Pacjentka otrzymała 3 mg salbutamolu w nebulizacji. Ze względu na brak inhalatora ciśnieniowego dozującego z salbutamolem (zalecanego w wytycznych Global Initiative for Asthma – GINA 20201 w związku z pandemią COVID-19) oraz komory inhalacyjnej zastosowano nebulizator pneumatyczny, który jako standardowe wyposażenie znajdował się w poradni lekarza rodzinnego. Dzięki wdrożonemu leczeniu nastąpiła szybka poprawa stanu pacjentki – już w ciągu 5 min od zastosowania leku. Chorej podano również 50 mg prednizonu doustnie. Po godzinie oceniono jej stan. Duszność ustąpiła. Saturacja wyniosła 95%. Zmierzony za pomocą prostego przepływomierza natężony przepływ wydechowy (PEF – peak expiratory flow) wynosił 75%.

Zalecono przyjmowanie przez 5 dni 50 mg prednizonu doustnie (efekt działania leku jest widoczny po 4-6 godz., a poprawy parametrów czynnościowych płuc należy się spodziewać do 24 godz. od zastosowania; łagodzi on przebieg zaostrzenia, zapobiega progresji oraz wczesnym nawrotom). Zgodnie z wytycznymi GINA 2020 pacjentce zalecono także stosowanie formoterolu z budezonidem w dawce 4,5/160 μg za pomocą inhalatora suchego proszku. Lekarz rodzinny przed wydaniem recepty przeszkolił chorą w zakresie prawidłowej techniki inhalacji leku.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Alergiczny nieżyt nosa (ANN) jest bardzo rozpowszechnionym schorzeniem, dotykającym 10-30% dorosłych i ok. 40% dzieci. Blisko 80% pacjentów chorych na astmę [...]

Podsumowanie

Dawkowanie leków wziewnych za pomocą nebulizacji powinno być istotnym elementem leczenia zaostrzeń zarówno w postępowaniu na szpitalnym oddziale ratunkowym, jak i [...]

Do góry