Neurologia

Leczenie ostrego napadu migreny u dzieci i młodzieży

prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk1
lek. Anna K. Szewczyk2

1Klinika Neurologii Dziecięcej, III Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji:

lek. Anna K. Szewczyk

Katedra i Klinika Neurologii

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8

20-954 Lublin

e-mail: szewczyk.anna1@gmail.com

  • Kryteria rozpoznania migreny u pacjentów pediatrycznych
  • Metody leczenia farmakologicznego
  • Postępowanie niefarmakologiczne, ograniczanie nasilenia i częstości napadów

Opisy przypadków

Przypadek 1

U 14-letniego pacjenta od 3 r.ż. występowały sporadyczne bóle głowy pojawiające się w różnych porach dnia. Obejmowały okolicę czołową obustronnie, czasami towarzyszyły im nudności i wymioty. W badaniach pediatrycznych i neurologicznych nie stwierdzono nieprawidłowości. Pacjentowi zalecono leżenie w cichym, przyciemnionym pokoju i okłady na głowę. Ból ustępował po mniej więcej 2 lub 3 godz. od wdrożenia takiego postępowania.

 

Około 13 r.ż. dolegliwości bólowe zmieniły charakter, stały się częstsze i bardziej nasilone oraz utrzymywały się dłużej. Pojawiały się średnio 4 razy w miesiącu. Towarzyszyły im nudności i wymioty, występowała także nadwrażliwość na światło i dźwięki. Bóle głowy obejmowały obustronnie okolicę czołową, czasami były bardziej nasilone po jednej stronie głowy i w obrębie oczodołu. Ich natężenie pacjent określał na 5 w skali NRS (Numerical Rating Scale). Twierdził, że zmiany pogody lub wiatr prowokują wystąpienie dolegliwości i że nasilają się one podczas wykonywania codziennych czynności, takich jak chodzenie po schodach. Bóle były na tyle dotkliwe, że pacjent opuszczał z tego powodu lekcje.

Wykonane badanie neurologiczne nie ujawniło odchyleń od normy: objawy oponowe ujemne, źrenice równe, nerwy czaszkowe wolne, bez niedowładów i odruchów patologicznych. Wyniki badań laboratoryjnych również były prawidłowe.

Ze względu na zmianę charakteru, zwiększenie częstości i nasilenia bólu wykonano badanie rezonansu magnetycznego głowy, które nie ujawniło nieprawidłowości.

Postawiono rozpoznanie migrenowych bólów głowy. Pacjentowi zalecono prowadzenie dzienniczka bólów głowy, aby ocenić częstość ich występowania, czas trwania oraz natężenie w skali od 0 do 3 (gdzie 1 to łagodny ból głowy, 2 – ból o średnim natężeniu, a 3 – ból silny). Pacjent zapisywał również leki, które przyjmował w celu uśmierzenia dolegliwości, i określał efekt ich działania.

Zastosowanie paracetamolu ani ibuprofenu nie przyniosło rezultatów. Bóle głowy nadal występowały średnio 4 razy w miesiącu. Pojawiła się tendencja do nadużywania leków, w związku z czym odstawiono niesteroidowe leki przeciwzapalne i włączono leczenie profilaktyczne – propranolol w dawce 3 × 40 mg. Uzyskano zmniejszenie częstości i nasilenia bólów głowy, leczenie jest kontynuowane.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Bóle głowy u dzieci prawdopodobnie zdarzają się częściej niż u osób dorosłych. Do wzrostu zachorowalności w tym zakresie przyczynia się nieprawidłowy [...]

Do góry