Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Redaktor Naczelny „Stanów Nagłych po Dyplomie”

Small 1 t hryniewiecki2 ww00 opt

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Szanowni Państwo,

przekazuję kolejny numer czasopisma „Stany Nagłe po Dyplomie”, a w nim ciekawe artykuły z różnych dziedzin medycyny – od kardiologii po stomatologię. Także w tym numerze nie oderwiemy się od pandemii – tym razem przedstawimy różne maski duszności u chorych ze śródmiąższowym zapaleniem płuc, którym najczęściej objawia się infekcja SARS-CoV-2.

Tematem numeru są tym razem omdlenia, a szczególnie związane z nimi utrata przytomności i możliwość urazów. Mogą one stanowić dla pacjentów istotny problem nie tylko medyczny, ale również psychologiczny. Z tego względu tak ważne jest prawidłowe przeprowadzenie procesu diagnostycznego. Problemem tym zajmują się autorzy artykułu „Omdlenia – jak wejść na właściwą ścieżkę diagnostyczną i leczniczą”. Przedstawiają oni również sytuacje i stany chorobowe wiążące się z zagrożeniem nie tylko zdrowia, ale i życia pacjentów, których szybka i sprawna identyfikacja jest szczególnie istotna. Zasady diagnostyki i leczenia omdleń nie są dobrze znane lekarzom mimo opublikowania kolejnych już wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w 2018 r., być może także dlatego, że są one dość zawiłe i skomplikowane.

Autorzy koncentrują się głównie na kardiologicznych przyczynach omdlenia i utraty przytomności, wskazują jednak również na inne, głównie neurologiczne, przyczyny. Z tego względu diagnostyka omdleń wymaga, szczególnie początkowo, wielokierunkowego podejścia i zaangażowania wielospecjalistycznego zespołu medycznego. W artykule podkreślono również ważne elementy procesu decyzyjnego związanego z ukierunkowaniem diagnostyki i warunkami jej prowadzenia, wskazując na sytuacje, objawy i wyniki badań diagnostycznych sugerujące konieczność hospitalizacji pacjenta. W warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego lub opieki doraźnej znajomość tych elementów ma kluczowe znaczenie zarówno dla lekarza, jak i bezpieczeństwa pacjenta.

Przedstawiony opis przypadku pacjentki, u której współwystępowały zaburzenia powiązane z omdleniami, oraz sposób podejścia terapeutycznego wykorzystującego techniki elektrofizjologiczne uzasadniają często występującą konieczność skierowania pacjenta z omdleniami do ośrodka specjalistycznego, który będzie mógł zaoferować odpowiednią diagnostykę i leczenie. Umiejętności identyfikacji pacjentów wymagających szybkiej interwencji oraz podejścia wysokospecjalistycznego są w tym kontekście kluczowe.

Życzę Państwu miłej lektury i bezpiecznej pracy w tych trudnych czasach!

Do góry