Neurologia

Drgawki – różnicowanie, diagnostyka, leczenie

lek. Piotr Bogucki

Klinika Neurologii i Epileptologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Adres do korespondencji:

lek. Piotr Bogucki

Klinika Neurologii i Epileptologii,

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego,

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

e-mail: kl.neurologii@szpital-orlowskiego.pl

  • Omówienie postępowania z pacjentami, u których występują drgawki, zarówno w miejscu zdarzenia, jak i w placówkach ochrony zdrowia
  • Algorytmy postępowania ujęte tabelarycznie/schematycznie, aby umożliwić szybkie skorzystanie z zawartych informacji w sytuacjach stresu i pośpiechu podczas codziennej pracy

Opis przypadku

Do szpitala zgłosiła się 39-letnia pacjentka po incydencie utraty przytomności z drgawkami. W wywiadzie podała napad padaczkowy w piętnastym roku życia z drgawkami w czasie snu nocnego. Od tamtej pory miała osiem incydentów napadowych utrat przytomności z drgawkami w pozycji pionowej. Ze względu na wywiad nawracających incydentów utrat przytomności z drgawkami rozpoznano padaczkę, włączono do leczenia lamotryginę i karbamazepinę, ale pacjentka w wieku 28 lat odstawiła leki bez konsultacji z lekarzem ze względu na brak skuteczności leczenia i stosunkowo rzadko nawracające (1/1-2 lata) incydenty napadowe. Ponadto w wywiadzie miała nawracające bóle głowy, najczęściej występujące w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiotowym badaniu neurologicznym. W ramach przeprowadzonej diagnostyki wykonano MR głowy i próbę tężyczkową, w których nie stwierdzono nieprawidłowości. Badanie EEG uwidoczniło występowanie niewielkich zmian ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Objawy określane jako drgawki stanowią częsty symptom u pacjentów na szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć. Ze względu na występowanie [...]

Podsumowanie

Incydenty drgawkowe mogą wynikać z wielu różnych schorzeń i dlatego istotne jest zebranie szczegółowego wywiadu dotyczącego okoliczności występowania incydentów. Ze względu na [...]

Do góry