Toksykologia

Schemat postępowania z pacjentem, który połknął benzynę

dr n. med. Dorota Klimaszyk, toksykolog kliniczny

Oddział Toksykologii, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Dorota Klimaszyk

Oddział Toksykologii,

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu

ul. Mickiewicza 2A, 60-834 Poznań

e-mail: dklimaszyk@gmail.com

  • Skutki zdrowotne wypicia benzyny
  • Postępowanie z pacjentem po zatruciu benzyną przed dotarciem do szpitala i w szpitalu
  • Istotne ostrzeżenia na temat nieprawidłowego postępowania w sytuacji przypadkowego lub intencjonalnego spożycia benzyny


Z doświadczenia toksykologów klinicznych wynika, że pacjent zgłaszający się po wypiciu benzyny (lub innych węglowodorów) budzi niepokój i wątpliwości co do zasad pierwszej pomocy. Obserwujemy również utrzymującą się przez lata niesłuszną wiarę w skuteczność niektórych „metod leczniczych” i „odtrutek”. Zdumiewające, jak niezwykłą, niemal magiczną moc terapeutyczną przypisuje się mleku w tym zatruciu. Wydaje się, że choćby z tego względu warto poruszyć ten temat.

W artykule przedstawiono skutki zdrowotne wypicia benzyny. Mimo że do zatruć doustnych benzyną u osób dorosłych dochodzi dość rzadko, mogą się one okazać wyzwaniem ze względu na poważne powikłania, głównie płucne, rzadziej ze strony ośrodkowego układu nerwowego i przewodu pokarmowego. Warto podkreślić różnice dotyczące przebiegu i rokowania między zatruciem samobójczym i przypadkowym. Po intencjonalnym spożyciu dużej dawki benzyny istotnie wzrasta ryzyko aspiracji do dróg oddechowych i rozwoju potencjalnie śmiertelnego, chemicznego zapalenia płuc. Złe rokowanie i powikłany przebieg zatruć przypadkowych jest najczęściej efektem niewłaściwych działań w ramach pierwszej pomocy, takich jak doustna podaż węgla aktywowanego lub mleka traktowanego jako odtrutka.

Opis przypadku

Mężczyzna w wieku 78 lat został znaleziony nieprzytomny przez syna w pomieszczeniu gospodarczym domu. Brak danych co do czasu i okoliczności zdarzenia; możliwe, że stracił przytomność nawet kilka godzin wcześniej, podczas porządkowania zapasów chemikaliów, które magazynował przez lata. Opróżniał stare kanistry z benzyną i planował przelanie ich do nowych pojemników. Wokół mężczyzny były rozlane plamy cieczy wypływającej z poprzewracanych opakowań, wydzielające ostry, „chemiczny” zapach, obecny w całym pomieszczeniu.


Wywiad chorobowy mężczyzny był mało precyzyjny, według relacji syna: „ojciec miał zarośnięte tłuszczem naczynia, ale nie chciał brać leków”. Stan pacjenta z opisu zespołu ratownictwa medycznego: nieprzytomny (w skali GCS 10 pkt; 2 + 3 + 5), oddech niewydolny, chrapliwy, rytm serca 52/min, miarowy, ciśnienie tętnicze 80/50 mmHg, temperatura ciała 33 stopnie Celsjusza, Sp02 78%, skóra bladosina, chłodna, na twarzy, szyi i ubraniu duża ilość pienistej wydzieliny (wymiociny? wydzielina z dróg oddechowych?).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

W opisanej sytuacji przyczyną stanu pacjenta może być zarówno ostra niewydolność oddechowa po zachłyśnięciu się nieznanym rozpuszczalnikiem organicznym, jak i nagły [...]

Obraz kliniczny doustnego zatrucia benzyną6

Z punktu widzenia toksykologów klinicznych najczęstszą sytuacją jest omyłkowe spożycie niewielkiej dawki benzyny, na potrzeby niniejszego artykułu nazywane zatruciem przypadkowym. W [...]

Postępowanie w ostrym zatruciu doustnym benzyną

Główna zasada: bezpieczeństwo ratownika na pierwszym miejscu!

Podsumowanie

W zdecydowanej większości przypadków po omyłkowym wypiciu benzyny o przebiegu klinicznym przesądza postępowanie bezpośrednio po narażeniu. Zachowanie spokoju i rozsądne działania [...]

Do góry