Stany Nagłe po Dyplomie Nr 03 (lipiec) / 2021

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2021
Słowo wstępne
Temat numeru
Pulmonologia
Nefrologia
Stomatologia
Gastroenterologia
Neurologia
Okulistyka
Ginekologia
Opis przypadku
Rzut oka na rtg