Rzut oka na rtg

Różne maski duszności Zaostrzenie przewlekłej niewydolności krążenia z wtórną prawostronną odmą opłucnej

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

e-mail: kuba8907@gmail.com

  • Samodzielna redukcja dawek przyjmowanych leków przez pacjenta jako przyczyna przewlekłej niewydolności krążenia, a niewykonywanie przez niego zalecanych czynności podczas zabiegu pleurocentezy – wytworzenia odmy
  • Ocena radiologiczna i wskazówki dla lekarzy niebędących radiologami

Opis przypadku

Mężczyzna w wieku 70 lat zgłosił się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) ze skierowaniem na oddział chorób wewnętrznych wystawionym z powodu nasilających się od dwóch tygodni duszności i osłabienia.

Badanie podmiotowe

Pacjent zgłaszał, że duszność i osłabienie narastały stopniowo. Powyższe objawy wcześniej nie występowały. Dodatkowo poinformował, że oddaje 2-3 luźne stolce dziennie, bez patologicznych domieszek (krew, śluz). W ostatnim czasie nastąpiło zmniejszenie łaknienia, mężczyzna wypijał jednak większe ilości płynów. W wywiadzie miał m.in. cukrzycę typu 2 w trakcie insulinoterapii, przewlekłą niewydolność krążenia, zespół zależności alkoholowej. Chory był pod opieką poradni geriatrycznej, diabetologicznej i kardiologicznej. Na stałe przyjmował leki hipotensyjne (małe dawki spironolaktonu, ramiprylu, furosemidu) oraz hipoglikemizujące (insulina aspart i glargine).

Badanie przedmiotowe

Podczas badania pacjent był w stanie ogólnym średnim, kachektyczny, przytomny, w ograniczonym kontakcie słowno-logicznym (odpowiadał na proste, głośno zadane pytania). Nie gorączkował, nie skarżył się na dolegliwości bólowe. Nad płucem prawym i do...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Na SOR-ze wykonano badania laboratoryjne (tab. 1) i zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej w pozycji stojącej, w projekcji przednio-tylnej (AP) (ryc. 1). [...]

Leczenie

Pacjent z powodu odmy opłucnej prawostronnej i dużej ilości płynu został zakwalifikowany do leczenia szpitalnego. Był hospitalizowany na oddziale torakochirurgicznym. W [...]

Rozpoznanie

U pacjenta rozpoznano zaostrzenie przewlekłej niewydolności krążenia z wtórną prawostronną odmą opłucnej.

Wskazówki dla lekarzy niebędących radiologami

Na przedstawionym radiogramie klatki piersiowej w projekcji AP (ryc. 1) widać:

Jak do tego doszło?

Duszność u pacjenta początkowo była spowodowana zaostrzeniem przewlekłej niewydolności krążenia powstałym na skutek wypijania dużej ilości płynów i nieprawidłowego przyjmowania leków [...]
Do góry