Ortopedia

Ostry ból kończyny dolnej – ostre niedokrwienie, zakrzepica żył, a może inna przyczyna?

dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP
lek. Michał Juszyński

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP,

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

e-mail: g.madycki@interia.pl

 • Diagnostyka różnicowa ostrego bólu kończyny dolnej
 • Szersze omówienie dwóch głównych przyczyn nagłego bólu kończyny dolnej – ostrego niedokrwienia i zakrzepicy żył

Nagły ból kończyny dolnej jest jedną z najczęstszych dolegliwości, z którą pacjenci zgłaszają się do lekarza, zwykle do izby przyjęć najbliższego szpitala lub na jego szpitalny oddział ratunkowy. Ta z pozoru tylko błaha dolegliwość, z którą często przy wstępnej selekcji (triażu) pacjenci kwalifikowani są jako „mogący poczekać”, niekiedy może być objawem poważnej choroby, a zwlekanie z rozpoczęciem jej leczenia lub choćby opóźnienia w diagnostyce mającej na celu ustalenie jej przyczyny, mogą niejednokrotnie prowadzić do bardzo poważnych powikłań ze zgonem chorego włącznie. Zlekceważenie pacjenta z bólem kończyny dolnej i potraktowanie go na SOR-ze jako naprzykrzającego się może być końcem kariery zajmującego się nim lekarza i prowadzić do poważnych konsekwencji karnych oraz cywilnych.

Diagnostyka różnicowa

O tym, że już samo ustalenie przyczyny nagłego bólu kończyny dolnej jest nie lada wyzwaniem, niech zaświadczy mnogość stanów chorobowych wywołujących ten objaw. Na internetowej stronie edukacyjnej Mayo Clinic (szpitala uznawanego za jeden z najlepszych w Stanach Zjednoczonych i na świecie), na której udostępnione są informacje Mayo Clinic Book of Home Remedies, w artykule dotyczącym diagnostyki różnicowej bólu nogi autorzy wymieniają aż 46 możliwych przyczyn tej dolegliwości1. Są to w kolejności (wg www.mayoclinic.org, zmodyfikowane):

 1. Zapalenie ścięgna Achillesa
 2. Zerwanie ścięgna Achillesa
 3. Uraz/uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (w stawie kolanowym)
 4. Zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa
 5. Torbiel (cysta) Bakera
 6. Nowotwór kości
 7. Złamanie kości kończyny
 8. Zapalenie kaletki stawowej
 9. Zespół przeciążeniowy grupy mięśni/stawów kończyny (najczęściej u sportowców lub otyłych osób)
 10. Chromanie przestankowe po przejściu określonego dystansu
 11. Zakrzepica żył głębokich
 12. Atak dny moczanowej
 13. Bóle wzrostowe – u dzieci (spowodowane rośnięciem kości)
 14. Złamanie w obrębie płytki nasadowej (płytki wzrostu) kości – u dzieci
 15. Uraz ścięgna podkolanowego
 16. Przepuklina krążka międzykręgowego
 17. Zapalenie miejscowe
 18. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
 19. Zapalenie kaletki stawu kolanowego
 20. Choroba Perthesa (osteochondroza młodzieńcza głowy kości udowej)
 21. Nagły skurcz mięśnia
 22. Nocne skurcze mięśni
 23. Choroba Osgooda-Schlattera (aseptyczne zapalenie guzowatości kości piszczelowej)
 24. Choroba zwyrodnieniowa stawów
 25. Choroba Königa (oddzielająca martwica kostno-chrzęstna; osteochondrosis dissecans)
 26. Zapalenie kości i szpiku (osteomyelitis)
 27. Choroba Pageta kości (osteitis deformans)
 28. Zapalenie więzadeł rzepki
 29. Ból rzepkowo-udowy (tzw. kolano biegacza; patellofemoral pain syndrome)
 30. Neuropatie obwodowe
 31. Uraz więzadła krzyżowego tylnego
 32. Pseudodna (odkładanie się w stawach kryształów dwuwodnego pirofosforanu wapnia; pseudogout; CPPD – calcium pyrophosphate dihydrate crystal deposition disease)
 33. Łuszczycowe zapalenie stawów
 34. Zespół Reitera (reaktywne zapalenie stawów; reactive arthritis)
 35. Reumatyczne zapalenie stawów (rheumatoid arthritis)
 36. Zapalenie stawu krzyżowo-biodrowego (jedno- lub obustronne)
 37. Rwa kulszowa
 38. Septyczne zapalenie stawów
 39. Zespół przeciążenia grupy przyśrodkowej mięśni piszczeli (medial tibial stress syndrome)
 40. Stenoza (zwężenie) kanału kręgowego
 41. Skręcenie/zwichnięcie nogi
 42. Złamanie kompresyjne kości kończyny dolnej
 43. Zapalenie ścięgna/ścięgien
 44. Uszkodzenie (rozdarcie) kaletek stawu kolanowego
 45. Zator lub zakrzep tętniczy
 46. Żylaki kończyn dolnych (zwłaszcza zakrzepica/zapalenie w obrębie żylaków).

Już samo powyższe zestawienie daje pojęcie o tym, jak złożonym problemem jest nagły ból kończyny dolnej. Oczywiście niektóre z powyższych przyczyn są stosunkowo częste, podczas gdy z pozostałymi lekarze mają do czynienia wyjątkowo rzadko. Pierwszym i zasadniczym obowiązkiem każdego lekarza stykającego się z pacjentem z ostrym bólem kończyny dolnej jest właściwe, ukierunkowane i możliwie dokładne zebranie wywiadu. Jak wynika z powyższego zestawienia, duża część przyczyn ostrego bólu nogi ma podłoże urazowe lub przeciążeniowe, dlatego absolutnie podstawowe jest zebranie wywiadu w tym kierunku i – w razie jakichkolwiek wątpliwości – poproszenie o konsultację ortopedy (często uzupełnioną o RTG lub inne badania obrazowe) lub, jeśli chory zgłasza się ambulatoryjnie (np. w ramach POZ), skierowanie go na ostry dyżur ortopedyczny do najbliższego szpitala.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ostre niedokrwienie kończyny dolnej

Ostre niedokrwienie kończyny dolnej jest stanem szczególnie groźnym, gdyż nierozpoznanie go i niewdrożenie leczenia przyczynowego we właściwym czasie może nie tylko [...]

Zakrzepica żył kończyn dolnych

Rozpoznawanie i leczenie zakrzepicy żył kończyn dolnych należy oprzeć na aktualnych wytycznych. Obecnie obowiązuje Konsensus Polski 2017 dostępny online na stronie [...]

Do góry