Choroby wewnętrzne

Postępowanie w zespole płucno-nerkowym – diagnostyka i terapia

dr n. med. Anna Hawrot-Kawecka1
lek. Grzegorz Kawecki2
prof. dr hab. n.med. Jan Duława1

1Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Oddział Nefrologiczny, NEFROLUX w Dąbrowie Górniczej

Adres do korespondencji:

dr n. med. Anna Hawrot-Kawecka

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice

e-mail: hawrotan@poczta.onet.pl

 • Przyczyny, rozpoznanie różnicowe i diagnostyka zespołu płucno-nerkowego z położeniem szczególnego nacisku na etiologię immunologiczną
 • Leczenie chorób najczęściej wywołujących zespół płucno-nerkowy

Zespół płucno-nerkowy (ZPN) jest grupą objawów klinicznych obejmujących współwystępowanie ostrego uszkodzenia nerek (AKI – acute kidney injury) i rozlanego krwawienia do pęcherzyków płucnych (DAH – diffuse alveolar hemorrhage)1,2. Nazwa została stworzona dla określenia objawów w przebiegu zapalenia naczyń na tle immunologicznym. Istnieją również choroby i stany kliniczne, które mogą przebiegać z objawami zespołu płucno-nerkowego, nie mając tła immunologicznego.

Najczęstszymi przyczynami zespołu płucno-nerkowego na tle immunologicznym są zapalenia małych naczyń związane z obecnością przeciwciał przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (neutrofilów) (ANCA – antineutrophil cytoplasmic antibodies), do których zaliczamy:

 • ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA – granulomatosis with polyangiitis)
 • mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA – microscopic polyangiitis)
 • eozynofilową ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (EGPA – eosinophilic granulomatosis with polyangiitis)
 • chorobę związaną z przeciwciałami przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM [glomerular basement membrane]).

Wymienione schorzenia stanowią ok. 90% immunologicznych przyczyn zespołu płucno-nerkowego. Pozostałe są związane z obecnością kompleksów immunologicznych (tab. 1)1,2.

Rozpoznanie różnicowe

W rozpoznaniu różnicowym zespołu płucno-nerkowego należy uwzględnić inne choroby, które mogą przebiegać z podobnymi objawami klinicznymi, a nie mają tła immunologicznego (tab. 2). Odróżnienie ZPN na tle immunologicznym od ostrego uszkodzenia nerek i krwawienia do pęcherzyków płucnych występujących z innych przyczyn jest bardzo istotne, ponieważ leczenie tych chorób jest odmienne1.

Kiedy podejrzewać zespół płucno-nerkowy?

Na ten zespół mogą wskazywać takie objawy ogólne jak: przewlekłe zmęczenie, nawracające stany podgorączkowe i gorączka, utrata masy ciała, a także bóle stawów, krwisto-ropna wydzielina z nosa. Wystąpienie pełnoobjawowego zespołu płucno-nerkowego o podłożu immunologicznym mogą o kilka tygodni lub miesięcy poprzedzać zmiany skórne8.

Wywiad i podstawowe badania laboratoryjne, na podstawie których można podejrzewać zespół płucno-nerkowy (w okresie zaostrzenia choroby podstawowej):

 • prezentacja płucna
  • objawy: duszność, kaszel, krwioplucie
  • podstawowe badania laboratoryjne: stężenie hemoglobiny (niedokrwistość), gazometria (hipoksja)
 • prezentacja nerkowa
  • objawy: skąpomocz, obrzęki obwodowe, nadciśnienie tętnicze
  • podstawowe badania laboratoryjne: badanie ogólne moczu (aktywny osad moczu – krwinkomocz, białkomocz), stężenie kreatyniny w surowicy (może być zwiększone)1,2,8.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie ukierunkowane na najczęstsze przyczyny zespołu płucno-nerkowego

Jak najszybsze ustalenie rozpoznania zespołu płucno-nerkowego jest bardzo istotne, ponieważ umożliwia to podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych. Opóźnienie leczenia może skutkować masywnym [...]

Zapalenie naczyń z obecnością przeciwciał ANCA

W indukcji remisji stosuje się GKS wg opisanego wyżej schematu oraz cyklofosfamid lub rytuksymab. Cyklofosfamid podaje się w dawce 15 mg/kg [...]

Choroba związana z przeciwciałami anty-GBM

Standardowe leczenie choroby związanej z przeciwciałami anty-GBM obejmuje plazmaferezę w celu szybkiego usunięcia patogennego autoprzeciwciała wraz z cyklofosfamidem i steroidem, aby [...]
Do góry