Dostęp Otwarty

który po wypreparowaniu poddawany jest osteotomii podokostnowej z następowym zespoleniem odłamów minipłytkami. Po wprowadzeniu w ubytek, dzięki wytworzonej mikroanastomozie, gojenie dokonuje się tak jak w złamaniach, w związku z biowitalnością odtworzonego fragmentu. Stwarza to możliwość pełnej rehabilitacji układu stomatognatycznego po osteintegracji implantów zębowych, wprowadzonych do przeszczepu jednoczasowo lub w sposób odroczony.

Aktualnie prowadzone badania doświadczalne nad transgenezą u świń pozwolą w przyszłości na oszczędzanie tkanek własnych pacjenta, dzięki możliwości stosowania materiału kostnego zwierząt modyfikowanych genetycznie (ksenogenne przeszczepy transgeniczne).

Alternatywą dla odtwarzania żuchwy za pomocą przeszczepów kostnych, zwłaszcza u chorych w złym stanie ogólnym oraz w przypadkach wątpliwej doszczętności operacji, są wszczepy metalowe. Pomimo biozgodności tytanu, z którego są wykonane, bardzo często ulegają obnażeniu wewnątrz- lub zewnątrzustnemu.