Dostęp Otwarty

Podsumowanie

Ektopowe wyrzynanie zębów szóstych, diagnozowane zwykle przez przypadek, początkowo zwykle budzi niepokój zarówno u rodziców jak i u lekarza stomatologa, który zauważył nieprawidłowość. Jak jednak opisano, ponad dwie trzecie przypadków ulega samoistnej poprawie. Dla pomyślnego przebiegu leczenia istotne jest regularne zgłaszanie się pacjenta na wizyty kontrolne oraz dobra współpraca lekarza stomatologa i lekarza ortodonty, aby w razie potrzeby w optymalnym momencie rozpocząć aktywne leczenie.