Dostęp Otwarty

Na koniec konsultacji idealnie byłoby, aby lekarz podziękował asystentce za pomoc oraz odprowadził pacjenta do rejestracji. Wszystkie miłe słowa na do widzenia: „jak miło było poznać”, „miłego dnia”, „do zobaczenia” są bardzo dobrze odbierane przez pacjentów.

Wdrożenie tej maksymalnie skutecznej i praktycznej formuły może pomóc wielu lekarzom znacząco zwiększyć liczbę pacjentów decydujących się na leczenie stomatologiczne. Wykres 1 przedstawia graficzną formę omawianego systemu pięciu kroków niezbędnych do przeprowadzenia modelowej pierwszej konsultacji. W kolejnych artykułach rozwiniemy pojęcia z wykresu.