• metody domowe polegające na stosowaniu past do zębów o zawartości 1450 ppm F w ilości 1-2 cm dwa razy dziennie i stosowaniu past o podwyższonej ilości fluoru (2800-5000 ppm) dwa razy dziennie przez minimum trzy-sześć miesięcy w przypadku wysokiego ryzyka próchnicy oraz używaniu płukanek dwa razy dziennie (225 ppm F) lub raz w tygodniu (900 ppm F),
  • profilaktykę profesjonalną w gabinecie stomatologicznym, polegającą na zastosowaniu lakierów fluorkowych (1000-22 600 ppm F) oraz żeli/pianek (5000-12 500 ppm F) – dwa do czterech razy w roku, w zależności od ryzyka próchnicy,
  • grupową fluoryzację kontaktową, przeprowadzaną najczęściej w przedszkolach i szkołach podstawowych u dzieci powyżej 6. r.ż. Dotyczy ona nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym sześć razy w roku w odstępach pięciotygodniowych lub płukania 10 ml roztworu co jeden-dwa tygodnie przez cały rok szkolny (15-30 płukań rocznie).

Niefluorkowe zapobieganie próchnicy

  • Kompleks Pro-Argin w składzie past do zębów, płukanek: arginina i nierozpuszczalny związek wapnia w wyniku rozkładu aminokwasu argininy podwyższa pH biofilmu i wytwarza amoniak przez obecne w płytce drobnoustroje.[17]
  • Probiotyki w płukankach, pastach, kapsułkach: wykazują zdolność tworzenia biofilmu o właściwościach ochronnych, konkurują z bakteriami próchnicotwórczymi.[18]
  • Ksylitol – alkohol 5-węglowy w gumach do żucia, pastach, płukankach, niciach dentystycznych, płatkach do oczyszczania jamy ustnej: zmniejsza stopień adhezji bakterii Streptococcus mutans do powierzchni zęba, przerywa syntezę białek bakteryjnych, jest nośnikiem wapnia podczas procesu remineralizacji, ma działanie przeciwzapalne.[19]

Podsumowanie

Podstawą zapobiegania próchnicy u dzieci powyżej 6. r.ż. są: dbałość o higienę jamy ustnej, prawidłowy sposób odżywiania oraz miejscowe stosowanie preparatów remineralizujących. Obecnie ogólnie przyjętymi zasadami stosowania związków fluoru w profilaktyce choroby próchnicowej są: unikanie nadmiernej endogennej ekspozycji na fluor, preferowanie metod egzogennych, wybór metod i środków profilaktycznych o udowodnionej naukowo skuteczności w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dzieci powyżej 6. r.ż. zaczynają przebywać w dużym wymiarze czasowym poza kontrolą opiekunów i powinny być objęte systematyczną opieką stomatologiczną, aby mogły korzystać z pełnego wachlarza zabiegów profilaktycznych oraz leczniczych.

Do góry