Podyplomie logo dark

Piśmiennictwo

1. Ammenti A, et al. Febrile urinary tract infections in young children: recommendations for the diagnosis, management and follow-up. Acta Paed 2011 Nov 28. Epub ahead of print

2. Ardissino G, et al. Epidemiology of chronic renal failure in children: data from the ItalKid project. Pediatrics 2003;111:e382-e387

3. Beetz R, Westenfelder M. Antimicrobial therapy of urinary tract infections in children. Int J Antimicrob Agents 2011;38, suppl:42-50

4. Bensman A, Dunand O, Ulinski T. Urinary tract infections. W: Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, Yoshikawa N (ed.) Pediatric nephrology, 6th ed. Springer 2009:1299-1310

5. Billips BK, et al. A live attenuated vaccine for the treatment of urinary tract infection caused by uropathogenic Escherichia coli. J Infect Dis 2011;200:263-72

6. Brandstrom P, et al. The Swedish Reflux Trial in children: III. The urinary tract infection pattern. J Urol 2010;184:286-291

7. Brandstrom P, et al. The Swedish Reflux Trial in children: IV. Renal damage. J Urol 2010;184:292-297

8. Brandstrom P, et al. The Swedish Reflux Trial: review of a randomized, controlled trial in children with dilating vesicoureteral reflux. J Pediatr Urol 2011;7:594-600

9. Chlabicz S, et al. Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych u kobiet – obraz kliniczny, etiologia i wrażliwość na antybiotyki najczęstszych patogenów. Wyniki badania ARESC. Przeg Epidemiol 2011;65:345-351

10. Coulthard MG. Vesicoureteral reflux is not a benign condition. Pediatr Nephrol 2009;24:227-232

11. Craig JC, et al. Antibiotic prophylaxis and recurrent urinary tract infection in children. N Eng J Med 2009;361:1748-59

12. Craig KC, Williams GJ. Denominators do matter: it is a myth – urinary tract infections do not cause chronic kidney disease. Pediatrics 2011;128:984-5

13. Deader R, et al. Will the implementation of 2007 NICE guidelines on childhood urinary tract infection in the UK miss significant urinary tract pathology? Br J Urol Int 2011, Dec 7. Epub ahead of print

14. Dzierżanowska D, Kamińska W. Czynniki etiologiczne i patogeneza zakażeń układu moczowego. W: Wardyn KA, Życińska K: Zakażenia układu moczowego. Wyd. Czelej 2006:99-113

15. Finnell SME, et al. Technical report – Diagnosis and management of and initial UTI in febrile infants and young children. Pediatrics 2011;128:e749-e770

16. Grzesik A, et al. Czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego u dzieci leczonych w Instytucie Matki i Dziecka. Med Wieku Rozwoj 2008;12:789-794