Podyplomie logo dark

Postacie kliniczne i klasyfikacja zakażeń układu moczowego

Wstęp

Istnieje kilka postaci klinicznych zakażeń układu moczowego. Kryteria podziału opierają się na charakterze objawów klinicznych i lokalizacji zakażenia. Ten podział pozwala na rozpoznanie zakażenia układu moczowego ograniczonego do dolnych dróg moczowych lub objemującego górne drogi moczowe.

Dodatkowe podziały ZUM biorą pod uwagę:

  • obecność lub brak wady układu moczowego
  • przebieg kliniczny
  • liczbę epizodów zakażenia.


Scharakteryzowanie ZUM pod względem tych cech uzupełnia ocenę kliniczną i ma wpływ na postępowanie (tab. 5).

Podział uwzględniający lokalizację zakażenia

Podział uwzględniający lokalizację wyróżnia:

  • zakażenie układu moczowego ograniczone do dolnych dróg moczowych
  • zapalenie cewki moczowej
  • zapalenie pęcherza moczowego
  • zakażenie górnych dróg moczowych
  • zapalenie miedniczki i kielichów nerkowych
  • ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Bezobjawowy bakteriomocz

Bezobjawowy bakteriomocz (bezobjawowa bakteriuria) to znamienna bakteriuria, której nie towarzyszą objawy kliniczne i reakcja zapalna ze strony układu moczowego.