Podyplomie logo dark

Postępowanie w przypadku prenatalnie stwierdzonej wady układu moczowego

Głównym zaburzeniem predysponującym do zakażeń układu moczowego są wady wrodzone układu moczowego prowadzące do zastoju moczu. Wady są również dominującą przyczyną przewlekłej choroby nerek u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

Zalecenia dotyczące diagnostyki prenatalnej

Dzięki rutynowej ultrasonograficznej diagnostyce prenatalnej możliwe stało się wczesne wykrycie wielu poważnych wad rozwojowych. Dotyczy to również wad nerek i dróg moczowych. W Polsce badanie ultrasonograficzne wykonuje się trzykrotnie w czasie trwania ciąży, w końcu I (11-14 tydzień), II (18-22 tydzień) i III (30-34 tydzień) trymestru. W innych krajach obowiązują inne schematy, zwykle jednak obejmują badanie w II trymestrze. Szacuje się, że wady układu moczowego stwierdzane są w 1/100 ciąż.