Podyplomie logo dark

Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozpoznania zakażenia układu moczowego

Wstęp

U dzieci małych niepotrafiących opisać swoich dolegliwości, u których podstawowym objawem klinicznym zwracającym uwagę rodziców i lekarza jest gorączka, decyzja o wykonaniu badań diagnostycznych w kierunku zakażenia układu moczowego powinna opierać się na znajomości epidemiologii choroby i ocenie narażenia na czynniki ryzyka.

Nieprawidłowości w układzie moczowym stwierdzane w prenatalnym USG

Nieprawidłowości w układzie moczowym stwierdzone w ultrasonograficznym badaniu prenatalnym są podstawowym czynnikiem ryzyka ZUM. Dzieci, u których stwierdzono takie odchylenia, powinny być rutynowo kierowanie do dalszej diagnostyki specjalistyczne...