Podyplomie logo dark

Etiologia zakażeń układu moczowego

Etiologia bakteryjna

Populacja ogólna

Zakażenia układu moczowego u dzieci wywoływane są przede wszystkim przez bakterie Gram(-). Częstość stwierdzania poszczególnych patogenów jest różna i zależy od towarzyszących czynników ryzyka, takich jak wada układu moczowego, cewnik lub inna instrumentacja dróg moczowych, wiek. W populacji ogólnej dzieci i młodzieży najczęstszym czynnikiem etiologicznym ZUM jest Escherichia coli, która odpowiada za ponad 90% wszystkich przypadków zakażenia. Drugim co do częstości patogenem są szczepy Klebsiella pneumoniae (4%), a następnie Proteus mirabilis (3%), Enterobacter sp. (1%), rzadziej Streptococcus faecalis Pseudomonas. U dzieci starszych i młodzieży bez wad układu moczowego stosunkowo częstym patogenem jest Staphylococcus saprophyticus. U dzieci do 6 m.ż. należy wziąć pod uwagę możliwość zakażenia enterokokowego. Dlatego decyzja o doborze antybiotyku w leczeniu ZUM musi uwzględniać wiek dziecka.