21 marca 2017
Untitled design %2827%29
Jak minister motywuje do podnoszenia jakości
Jeśli szpital zakwalifikowany do sieci wykona mniej świadczeń, jego ryczałt zostanie obniżony. Zdaniem ministra zdrowia to zmotywuje szpitale do podnoszenia jakości. W ocenie środowiska lekarskiego próba złagodzenia ustawy o sieci szpitali nie przyniesie jednak pożądanych efektów.
Untitled design %2826%29 5
Mniej lekarzy stwierdzi śmierć mózgu
O śmierci mózgu będzie orzekać dwóch lekarzy specjalistów, a nie trzech jak obecnie – wynika z nowelizacji, którą poparł Senat.
20 marca 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2855%29
Zespół stopy cukrzycowej – praktyczne porady


Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób należy postępować, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zespołu stopy cukrzycowej i amputacji kończyny dolnej.

Negatywna ocena zmian w dostępie do dokumentacji medycznej
Senat poparł zmiany ustawy o dostępie do dokumentacji medycznej. Na mocy tej regulacji informację o stanie zdrowia pacjenta i rokowaniach można będzie uzyskać m.in. od pielęgniarki. W ocenie lekarzy jest to niedopuszczalne.
17 marca 2017
Lek
LEK w tym roku zdali gorzej, bo zabrakło telefonów?
Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2017 roku nie zdało 631 osób. To prawie o połowę więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. – Nie oznacza to jednak, że obniża się poziom przygotowania kadry medycznej – uspokaja Mariusz Klencki, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.
Wall 0
Sprzeciw wobec zmiany zasady liczenia czasu pracy dentystów
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach opowiada się za zachowaniem proporcjonalności czasu pracy lekarza dentysty do liczby punktów przypisanych na etat. NFZ ma inne zdanie i chce zrezygnować z tej zasady.
16 marca 2017
Fotel %281%29 3
Kardiolodzy interwencyjni apelują o wstrzymanie wycen. Z pediatrii
Kardiolodzy interwencyjni apelują o stworzenie nowego systemu kalkulacji wycen. Podnoszą, że obecna metodologia może doprowadzić do zapaści ośrodki specjalistyczne w wielu dziedzinach.
Psychiatria: Jedno miejsce rezydenckie na województwo
Średnia wieku psychiatry to 60 lat, ale następców nie widać.
15 marca 2017
Specjalizujesz się za granicą – powinieneś otrzymać punkty edukacyjne w kraju
Samorząd lekarski chce, aby lekarzom przyznawano punkty za udział w zagranicznych kursach medycznych nieobjętych programem odbywanej specjalizacji w kraju.
2025 %282%29 2
Będzie podwyżka płacy minimalnej w ochronie zdrowia
Pracowników ochrony zdrowia czeka podniesienie minimalnego wynagrodzenia, które będzie rosło stopniowo od lipca tego roku do 2021 roku. Podwyżki mają dostać m.in. lekarze bez specjalizacji.
14 marca 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2852%29
Dlaczego pacjenci wolą leczyć się sami?

Wchodząc do apteki, zauważyłem prawie całą półkę podpisaną: preparaty na cukrzycę. Postanowiłem sprawdzić, ile z nich bez recepty jest dostępnych na rynku. Wpisałem je na stronie internetowej kilku aptek internetowych i znalazłem prawie 100 w postaci tabletek, kapsułek, herbat i płynów, które według zawartego przy nich opisu wspomagają regulację stężenia glukozy we krwi.

Staż i specjalizacja w gabinecie prywatnym
Samorząd lekarski wystąpił z propozycją umożliwienia zatrudnienia w prywatnych gabinetach lekarskich i stomatologicznych lekarzy w celu odbycia stażu podyplomowego lub szkolenia specjalistycznego.
Interniści i pediatrzy znikną z POZ
OZZL w piśmie skierowanym do ministra zdrowia apeluje o usunięcie z ustawy o POZ przepisu, który zezwala na funkcjonowanie internisty i pediatry w POZ tylko do 2025 roku.
13 marca 2017
  2
Nowoczesna interweniuje u ministra w sprawie rezydentur
Czy zgłoszone zapotrzebowanie na miejsca rezydenckie jest weryfikowane z prognozami dla całego kraju oraz jakie są wieloletnie zapotrzebowania dotyczące przyznawania miejsc w specjalizacjach priorytetowych – pyta w liście do ministra zdrowia poseł Marek Ruciński (Nowoczesna).
10 marca 2017
Untitled design %289%29 1
Ostatni rok sprawozdań lekarskich za szkodzenie środowisku
Lekarze prowadzący własną praktykę zostali zwolnieni z obowiązku złożenia sprawozdań dotyczących opłat środowiskowych, pod warunkiem że roczna wysokość tej opłaty nie przekracza 100 zł. Ostatnie sprawozdanie za poprzedni rok będzie składane do 31 marca 2017 roku.
News %282%29
Nowe karty zgonu są źle wypełniane - alarmuje Urząd Miasta Krakowa
Wciąż dochodzi do błędów przy sporządzaniu karty zgonu. Na ten problem zwrócił uwagę Urząd Miasta Krakowa, który spisał najczęstsze nieprawidłowości.
09 marca 2017
Po podwyżkę idź do ministra
Negocjacja podwyżek bezpośrednio z ministrem zdrowia – to postuluje NSZZ „Solidarność”, zwracając uwagę, że na mocy obecnych przepisów lekarze mogą rozwiązywać kwestie związane z zatrudnieniem tylko z dyrektorami szpitali.
Ryczałtowe finansowanie szpitali – za i przeciw
Przedstawiciele resortu zdrowia widzi w tym rozwiązaniu wiele zalet, samorząd lekarski jest innego zdania.
08 marca 2017
Minister %281%29 0
Minister policzył rezydentury po swojemu
Minister zdrowia odniósł się do liczby przydzielonych miejsc specjalizacyjnych w postępowaniu wiosennym. Mimo że jest ich zdecydowanie mniej, szef resortu ocenia, że nie ma żadnego ograniczania liczby rezydentur.
Stomatologia: wycena świadczeń dla dzieci do poprawy
Szczególnie niebezpieczne i niepokojące są próby ograniczenia nakładów na edukację zdrowotną i profilaktykę prowadzoną w gabinetach stomatologicznych.
07 marca 2017
Zasady stwierdzania zgonów wciąż nieuregulowane
Wkrótce minie rok od kiedy resort zdrowia po interwencji Porozumienia Zielonogórskiego deklarował konieczność pilnego uregulowania zasad stwierdzania zgonu i jego przyczyny. Nowych przepisów wciąż nie ma.
Nabór na rezydentury, czyli odcięcie od specjalizacji priorytetowych
W marcu 2016 roku o rezydenturę można się było ubiegać w 58 spośród 75 specjalizacji, a w 2017 roku jedynie w 20 dziedzinach. Takie rozdanie spowoduje, że wiele z tych miejsc nie zostanie wykorzystane. Przyczyni się też do wzrostu zapotrzebowania na szkolenia w trybach pozarezydenckich, w tym za granicą.
06 marca 2017
Minimalna podwyżka nie zachęci do opiniowania w sądzie
Nowe stawki dla lekarzy biegłych sądowych nie zlikwidują problemu braku specjalistów z wielu dziedzin medycyny.
News %2830%29
Leki na receptę: dość kolejnym obciążeniom
Od marca w przypadku 1165 leków zmieniła się refundacja. Za najmniejszy błąd w określeniu jej wysokości lekarzowi grozi kara. Dlaczego wbrew zapowiedziom rządzących nie został zniesiony obowiązek oznaczania stopnia refundacji za leki na recepcie? – pytają lekarze.
03 marca 2017
News %2829%29 2
Alarm: młodzi lekarze bez perspektyw rozwoju. Mimo braku lekarzy
Tak niewielkiej liczby miejsc rezydenckich jeszcze nie było. Kolejne województwo alarmuje, że w wielu specjalnościach Ministerstwo Zdrowia nie przyznało ani jednego miejsca.