Od redakcji

Wstęp

Prof. dr n. med. Piotr Andziak

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW, Warszawa

Chirurgia po Dyplomie 2013; 8 (2): 1

Szanowni Państwo,
drogie Koleżanki i Koledzy!

Bieżący rok będzie bardzo ważny dla naszego czasopisma. Będzie to bowiem rok gruntownej zmiany jego dotychczasowej formuły. Od chwili powstania „Chirurgia po Dyplomie” prezentowała Państwu tłumaczenia najciekawszych artykułów publikowanych na łamach New England Journal of MedicineSurgical Clinics of North America. Artykuły polskich autorów stanowiły jedynie niewielką część publikowanych doniesień. W bieżącym roku będziemy stopniowo odchodzić od drukowania przekładów prac zagranicznych i dążyć do wypełnienia każdego zeszytu doniesieniami polskimi. Pierwszy całkowicie polski zeszyt ukaże się prawdopodobnie w czerwcu. Jestem głęboko przekonany, że wprowadzenie tej zmiany w najmniejszym stopniu nie wpłynie na merytoryczną wartość prezentowanych artykułów. Dotychczasowe doświadczenie wyraźnie wskazuje, że opracowania przygotowywane przez polskich autorów są bardzo wartościowe i niezwykle przez Państwa cenione. Układ i objętość czasopisma pozostają niezmienione. Mam nadzieję, że wprowadzone zmiany nie zniechęcą Państwa do systematycznego czytania „Chirurgii po Dyplomie”, a być może spowodują, że będziecie Państwo chętniej po nią sięgać. Liczymy na Państwa życzliwość i zainteresowanie.

W zeszycie, który Państwo otrzymujecie, przygotowaliśmy zróżnicowany zestaw artykułów. Pragnę zwrócić uwagę na bardzo ciekawą pracę Stephena Dady poświęconą chirurgicznemu leczeniu rzadkich schorzeń żołądka. Autor wszechstronnie i szczegółowo omawia zasady leczenia skrętu, rakowiaka, chłoniaka, żylaków oraz zaburzeń opróżniania żołądka. Praca ma dużą wartość praktyczną z uwagi na to, że operacje żołądka są obecnie wykonywane bardzo rzadko, a wyjątkowo z wymienionych wyżej wskazań.

Bardzo ciekawa i ważna z klinicznego punktu widzenia jest praca przedstawiająca problematykę chirurgicznego leczenia chorych na cukrzycę typu 2. Możliwości leczenia metodami chirurgicznymi należą do najnowszych osiągnięć tej gałęzi medycyny. Operacje te, które początkowo wprowadzono do chirurgii bariatrycznej, z jednej strony pozwalają na skuteczne leczenie otyłości, a z drugiej okazały się skuteczne w leczeniu cukrzycy typu 2. Pracę przygotował wybitny specjalista w tej dziedzinie chirurgii, prof. Wiesław Tarnowski.

Zachęcam także do zapoznania się z artykułem omawiającym współczesne metody leczenia obrzęku chłonnego. Autorzy w metodyczny sposób przedstawiają wszystkie najważniejsze sposoby leczenia chorych z takim obrzękiem, zarówno zachowawcze, jak i operacyjne. W poprzednim numerze mieliście Państwo okazję zapoznać się z pracą tych samych autorów przedstawiającą patofizjologię obrzęku chłonnego.

Chirurgia plastyczna rzadko gości na łamach naszego czasopisma. Dlatego polecam Państwu artykuł doc. Bartłomieja Noszczyka poświęcony wskazaniom, technice i wynikom przeszczepiania tkanki tłuszczowej w różnych sytuacjach klinicznych. Ten zapomniany sposób leczenia chirurgicznego wielu chorób ponownie znalazł swoje miejsce w chirurgii plastycznej. Przy właściwym doborze metod przynosi zadziwiające korzyści chorym leczonym z przyczyn estetycznych. Okazuje się również, że przeszczepiany tłuszcz pełni nieznaną dotychczas rolę w pobudzaniu angiogenezy, co wykorzystano w leczeniu przewlekłych ran. Drugim artykułem poświęconym problemom leczenia defektów estetycznych jest praca doc. Macieja Kielara przedstawiająca współczesne poglądy na leczenie teleangiektazji.

Chciałbym szczególnie zachęcić do zapoznania się z artykułem prof. Waldemara Kostewicza. Praca ta odbiega od tego, do czego przez wiele lat byliście Państwo przyzwyczajeni w naszym czasopiśmie. Nie jest to artykuł poglądowy, który przedstawia aktualny stan wiedzy w określonej dziedzinie chirurgii. Po raz pierwszy zamieściliśmy pracę omawiającą najważniejsze publikacje oryginalne poświęcone chirurgii laparoskopowej, które ukazały się w 2013 r. Zeszyt uzupełnia bardzo ciekawe opracowanie kazuistyczne, przedstawiające niezwykle rzadki przypadek zapalnego tętniaka aorty wywołanego zapaleniem związanym z IgG4.

Mam nadzieję, że ten zeszyt wzbudzi zainteresowanie Państwa i każdy znajdzie w nim coś interesującego dla siebie.

Do góry